Uwaga ! FAŁSZYWE LISTY z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu !!!

UWAGA NA FAŁSZYWE LISTY!!!

W ostatnich dniach WITD Poznań otrzymuje sygnały o pismach, które z logo WITD Poznań są dystrybuowane do firm transportowych.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu informuje,


że nie jest nadawcą takich listów oraz nie prowadzi listownej akcji informacyjnej czy mass-mailingu. Wszelka  korespondencja będącą następstwem kontroli drogowej, bądź zamiarem kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa jest zawsze opatrzona znakiem sprawy.

Autentyczność korespondencji pochodzącej z WITD Poznań można sprawdzić pod numerem telefonu 61 656 77 11, w godzinach urzędowania tj. 7:15 – 15:15.

O przypadkach podszywania się za jednostkę WITD Poznań będą zgłaszane właściwe organy ścigania.

(Visited 366 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz