Poznań: Tutaj znajdziesz pracę

MPK, urząd miasta i miejskie jednostki szukają pracowników. Zatrudnienie znajdą kierowcy autobusów i tramwajów, księgowi, pielęgniarki i opiekunowie medyczni. Wolne etaty są też dla nauczycieli i urzędników.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zatrudni motorniczych i kierowców autobusów. Mogą się zgłaszać zarówno kierowcy, którzy mają wszystkie uprawnienia, jak i osoby, które dopiero chciałyby je zdobyć.


MPK organizuje kursy prawa jazdy kategorii D i kursy na pozwolenie do kierowania tramwajem – z gwarancją zatrudnienia.

Pracę w MPK znajdą również monterzy torów, elektromonter stacji trakcyjnych i kabli, elektromechanik samochodowy, ślusarz taboru szynowego i kontroler biletów. Na obsadzenie czekają stanowiska do spraw administracji systemem ERP i do spraw administracji systemów sieciowych w dziale informatyki. Potrzebny jest też inspektor ds. planowania i rozliczania energii elektrycznej, materiałów oraz sporządzania analiz techniczno-ekonomicznych.

Wakaty są też w oświacie. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu, elektryka i elektryka samochodowego, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu – sekretarza szkoły. Z kolei Wielkopolskie Muzeum Niepodległości szuka koordynatora zespołu ds. edukacji, a Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” – młodszego wychowawcy.

Nie brakuje ofert dla księgowych i specjalistów ds. kard i płac. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 poszukuje samodzielnego referenta ds. kadrowo-administracyjnych, Zespół Szkół Nr 5 im. Bolesława Chrobrego – specjalisty ds. płac, a Biuro Nadzoru Właścicielskiego – specjalisty do spraw analiz ekonomicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyjmie pracownika ds. zatwierdzania i wprowadzania dokumentów do systemu finansowo-księgowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu da pracę specjaliście ds. funduszy unijnych, a Poznańskie Centrum Świadczeń – specjaliście ds. świadczeń. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta zatrudni głównego księgowego.

Potrzebni są też specjaliści z zakresu medycyny i opieki nad pacjentem. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ zatrudni pielęgniarkę na oddziale, lekarza psychiatrę, opiekunów medycznych i salową. Dom Dziecka nr 3 szuka pracownika socjalnego, a miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pracownika socjalnego oraz młodszego asystenta rodziny. MOPR zatrudni też pracownika ds. planowania i sprawozdań.

Na pracowników czekają wolne stanowiska urzędnicze. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa zatrudni osobę ds. licencji, zezwoleń na transport drogowy i kontroli, a Wydział Ochrony Środowiska – pracownika do spraw organizacyjnych. W Wydziale Transportu i Zieleni etat czeka na specjalistę ds. monitorowania i aktualizacji programów, w Biurze Obługi Inwestorów – na pracownika ds. ofert inwestycyjnych i monitoringu, a w Wydziale Gospodarki Komunalnej – na osobę ds. monitorowania grupy zakupowej. Pracowników mundurowych szuka też straż miejska.

W Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych pracę znajdą specjaliści ds. rejestracji pojazdów i ds. uprawnień komunikacyjnych, a w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ – pracownik ds.weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oferuje pracę specjaliście ds. obsługi klienta i specjaliście ds. turystyki.

Uwaga: o pracę na stanowisku urzędniczym mogą starać się tylko osoby, które mają obywatelstwo polskie (dopuszczalne są wyjątki), korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane wyrokiem sądu.

Wszyscy, którzy chcą aplikować na stanowiska w urzędzie miasta, nie muszą wysyłać CV ani listu motywacyjnego. Przy każdym ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza – wystarczy go wypełnić i wysłać elektronicznie. Można też złożyć dokumenty w wersji papierowej w biurze podawczym urzędu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach urzędu miasta: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy, GEOPOZU: https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=194 i MPK: https://www.mpk.poznan.pl/kariera/oferty-pracy.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe/poznan.pl(Visited 139 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz