Szkoła dla zawodowców – rusza Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym

Z inicjatywą rozwijania szkolnictwa zawodowego wyszli przedsiębiorcy Gminy Tarnowo Podgórne, zrzeszeni w Tarnowskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców. To oni bowiem dostrzegli zmiany w strukturze zatrudnienia w swoich firmach i odczuli coraz większe trudności w zdobywaniu nowocześnie wykształconych specjalistów. Równocześnie także uczniowie i rodzice coraz mocniej deklarowali chęć kontynuacji nauki w zawodowych szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy.


W styczniu 2017 r. miały miejsce pierwsze rozmowy z rodzicami na temat możliwości nauki w szkole branżowej i technikum w Tarnowie Podgórnym. Przeprowadzono także badania ankietowe w szkołach w tym zakresie – blisko 90 % ankietowanych potwierdziło zainteresowanie takim rozwiązaniem.

W tym samym czasie Wójt zaprosił przedsiębiorców na spotkanie w sprawie przedstawienia koncepcji powstania Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Była to okazja do zebrania wstępnych informacji o zawodach, na które jest zapotrzebowanie oraz o możliwościach dostosowania kształcenia zawodowego młodzieży w Gminie Tarnowo Podgórne do potrzeb i oczekiwań pracodawców.

W lutym 2017 r. Rada Gminy wyraziła wolę zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Tarnowo Podgórne trzyletniej szkoły branżowej I stopnia oraz pięcioletniego technikum. Zawarcie takiego porozumienia było konieczne, ponieważ co do zasady to Powiat odpowiada za rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego. Jednakże Gmina Tarnowo Podgórne ma już doświadczenie w tym zakresie – samodzielnie prowadzi już Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie Podgórnym (też przejęte od Powiatu).

Od początku 2017 r. prowadzone są szeroko zakrojone badania opinii w tym zakresie. O Zespół Szkoł Technicznych ankietowani pytani są zarówno podczas dorocznych badań na temat jakości życia w Gminie,


jak i w trakcie badań dedykowanych konkretnym grupom badawczym (np. uczniowie, rodzice, przedsiębiorcy). Badania te koordynuje Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku.

Od początku pomysł cieszy się dużym poparciem mieszkańców – w badaniach opinii mieszkańców w kwietniu i maju 2017 r. ponad dziewięćdziesiąt procent badanych (90,3%) popiera tę inicjatywę.

Ankieterzy rozmawiali z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw różnej wielkości i z różnych branż (struktura badanej próby odpowiada strukturze podmiotów gospodarczych w Gminie). Przeprowadzili 185 ankiet i 163 indywidualne wywiady. Pytali o firmową politykę zatrudniania (m.in. o przewidywane zmiany w strukturze zatrudnienia, wynikające z dynamiki rozwoju rynków krajowych i zagranicznych), oceniali faktyczne możliwości współpracy z Gminą na rzecz organizacji nauki zawodów w szkole, a także badali zainteresowanie zatrudnianiem absolwentów. Co ważne dla powodzenia projektu: trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorców wyraziło gotowość do zapewnienia staży dla absolwentów, a blisko 40 firm zadeklarowało pomoc przy tworzeniu klas zawodowych.

Równolegle ankieterzy rozmawiali także z uczniami gimnazjów i ostatnich klas szkół podstawowych oraz z ich rodzicami na temat planowanej ścieżki kariery. Badano potencjalne zainteresowanie ofertą Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym oraz pytano o kluczowe czynniki decydujące o wyborze danej placówki ponadpodstawowej.

Przeanalizowano również oferty szkół ponadpodstawowych w Powiecie Poznańskim, wyniki naborów do tych placówek oraz zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem absolwentów. Odbyły się wyjazdy studyjne do Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu w celu poznania szczegółów organizacyjnych funkcjonowania tej szkoły oraz zasad współpracy z przedsiębiorcami.

Na podstawie wyników badań wytypowano zawody, które powinny być nauczane w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Powinny to być:

 • w Szkole Branżowej: magazynier logistyk, mechatronik, drukarz, kierowca mechanik i ślusarz,
 • w Technikum: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk, technik automatyk, technik mechanik i technik inżynierii

Początkowo uruchomienie Zespołu Szkół planowano na 1 września 2019 r. (jako odpowiedź na zwiększone zainteresowanie dwóch roczników potencjalnych uczniów – konsekwencja reformy oświaty). Niestety z powodu przedłużających się rozmów Porozumienie z Powiatem Poznańskim zostało ostatecznie podpisane 8 sierpnia 2018 r. – to spowodowało, że realnym terminem jest 1 września 2020 r.

Starosta określił również zawody, w których mogą być kształceni uczniowie w Zespole – są to:

 1. Szkoła Branżowa I st. :
 • mechatronik,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 1. Technikum:
 • technik procesów drukowania,
 • technik logistyk,
 • technik mechatronik,
 • technik mechanik.

W pierwszym roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym zaplanowano naukę w następujących zawodach (maksymalna liczba uczniów – 24 osoby w każdym oddziale):

– w Technikum:

 • technik procesów drukowania i technik logistyk,
 • technik mechatronik i technik mechanik,

razem max. 48 uczniów, po 12 w każdej specjalności,

– w Szkole Branżowej:

 • mechatronik i magazynier – logistyk,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • klasa wielozawodowa (stolarz, tapicer, cukiernik, piekarz).

razem max. 72 uczniów.

Zgodnie z przygotowanymi założeniami 1 września 2020 r. naukę w Zespole Szkół Branżowych rozpocznie 120 uczniów.

16 października 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą – firmą Democo Poland z Tarnowa Podgórnego – dokument podpisali Członkowie Zarządu Democo Poland Artur Pluta i Jacek Goroński oraz Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka i Skarbnik Katarzyna Jackowiak.

Koszt budowy to 40 940 308,39 zł. W skład zadania inwestycyjnego wchodzi:

– budowa trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego,

– budowa pełnowymiarowej hali sportowej z widownią,

– budowa boiska wielofunkcyjnego,

– zagospodarowanie terenu, w tym budowa parkingu na ok. 100 miejsc.

W budynku dydaktycznym powstanie 18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, zaplecze administracyjno-biurowe, pomieszczenia biblioteczne i techniczne. W sali sportowej zaprojektowano także widownię, siłownię, szatnie oraz pomieszczenia magazynowe. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych.

Najważniejsze parametry budynku:

 • powierzchnia całkowita: 7 325,36 m2 (bud. dydaktyczny 5 237 m2, sala sportowa 2 088,36 m2),
 • powierzchnia użytkowa: 5 578,65 m2 (bud. dydakt. 3 775,75 m2, sala sportowa 1 802,90 m2),
 • kubatura: 27 534,33 m3 (bud. dydaktyczny 15 711 m3, sala sportowa 11 823,33 m3).

Szkoła powstanie przy rondzie im. Jacka Kuronia (na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Nowej), naprzeciw Parku Wodnego Tarnowskie Termy (poglądowa mapka w załączeniu)

W ciągu 7 dni od podpisania umowy zostanie przekazany plac budowy i wkrótce Wykonawca rozpocznie prace ziemne. Do 31 stycznia 2020 r. ma zostać ukończony budynek dydaktyczny,
do 31 marca 2010 sala sportowa, a całość wraz z zagospodarowaniem terenu ma być ukończona
do 30 kwietnia 2020 r.

Informacje:

Agnieszka Rzeźnik, Komunikacja społeczna, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

 

(Visited 688 times, 1 visits today)

Leave a Reply