Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu z nowoczesnym systemem obsługi w Wydziale Komunikacji.

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu dokonuje w ostatnim czasie wielu zmian, które mają pomóc mieszkańcom w załatwianiu ich spraw. Taką jest bez wątpienia nowoczesny system obsługi funkcjonujący w Wydziale Komunikacji.
Tak zwany system kolejkowy realizuje swoje zadania administracyjne poprzez uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego.


Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdu, odbiorem prawa jazdy oraz inne leżące w gestii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu muszą zostać dokonane poprzez osobiste pobranie biletu z kolejkomatu lub poprzez rejestrację elektroniczną na stronie.:www.komunikacja.powiatnowotomyski.pl. W osobnym linku można sprawdzić status załatwianych spraw. Obecnie system ustawiony jest na wydanie 80 „bilecików” dziennie. Po przekroczeniu tego limitu bilety nie są wydawane, co jest wyraźnym sygnałem dla klienta, że w danym dniu nie zostanie już obsłużony. Taką informację o statusie załatwianych spraw, wraz z liczbą osób oczekujących można również sprawdzić na stronie internetowej: www.komunikacja1.powiatnowotomyski.pl. Do każdego z podanych linków znajduje się przekierowanie ze strony internetowej powiatu.
Ogromną zaletą wprowadzenia systemu kolejkowego jest umożliwienie elastycznego zarządzania ruchem petentów, dzięki czemu znacznie polepszyła się jakość obsługi. Od dwóch tygodni mieszkańcy, żeby stanąć przy biurku pracownika Wydziału Komunikacji nie muszą wcześnie rano zjawiać się w urzędzie i czekać na swoją kolej. Jedną z zalet systemu kolejkowego jest bowiem wspomniana możliwość zarezerwowania kolejki przez Internet. Dzięki tej funkcji mieszkańcy powiatu mogą zaplanować z wyprzedzeniem wizytę w Wydziale Komunikacji na konkretny dzień i godzinę.
(Visited 1 509 times, 2 visits today)

Dodaj komentarz