Rządowe wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych to osoby, które pełnią nieocenioną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych społeczności. W wielu niejednokrotnie krytycznych sytuacjach ochotnicy z jednostek OSP stanowią pierwszą linię obrony przed pożarami, katastrofami naturalnymi i wieloma zagrożeniami, z jakimi musimy się mierzyć.


W tym tygodniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył jednostkom z Wielkopolski promesy w ramach programów koordynowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podczas inauguracji cyklu spotkań we Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wojewoda Michał Zieliński wraz z prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolantą Ratajczak wręczyli łącznie 117 promes na dofinansowanie na kwotę niemal 3 mln zł. W spotkaniu udział wziął Minister – członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych oraz I Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

– Znaczna część strażackich działań dotyczy zgłoszeń związanych nie tyle z gaszeniem ognia, co z zapobieganiem i likwidowaniem skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych czy awarii technicznych, które zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu – mówił podczas uroczystości wojewoda. ­– W ramach koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu programu, strażacy-ochotnicy zyskują kolejne narzędzia do pełnienia swojej wspaniałej, niezwykle cenionej przez Wielkopolan służby.

Michał Zieliński wziął udział także w spotkaniach w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, Szamotułach oraz Grodzisku Wielkopolskim.

– Cieszę się, że dzięki przekazanym promesom wielkopolscy druhowie-ochotnicy zyskują dofinansowanie na doposażenie w ekwipunek, który pozwoli im na skuteczniejsze prowadzenie akcji, a przede wszystkim – na bezpieczny powrót do domu z kolejnych misji ratunkowych – podkreśla wojewoda wielkopolski.

Wręczane promesy obejmowały dofinansowania w ramach „Naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność Straży Pożarnych” oraz „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

(Visited 119 times, 1 visits today)

One thought on “Rządowe wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski

Leave a Reply