Rowerowy Poznań wyszkoli rowerzystów

Miasto zorganizuje szkolenia dla rowerzystów. Podczas warsztatów i wspólnych przejazdów po Poznaniu, prawidłowych zachowań w ruchu drogowym uczyć ich będą eksperci ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Ze szkoleń skorzysta aż 600 uczniów szkół oraz 100 dorosłych rowerzystów.

Szkolenia dla dzieci, realizowane w ramach pilotażowych programów edukacji rowerowej, będą obejmowały zarówno zajęcia teoretyczne, dzięki którym uzyskają one niezbędną wiedzę na temat przepisów drogowych, jak i wspólne przejazdy rowerowe po okolicach szkoły, które z kolei pozwolą na przećwiczenie w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego trudniejszych manewrów, takich jak np. skręt w lewo.

– Teoretyczne przeszkolenie dzieci bez wyjazdu z nimi na ulicę to za mało, aby mogły się potem samodzielnie poruszać po mieście, dlatego ważne jest dla nas, aby chętnym dać tę możliwość. Oczywiście oczekujemy, że instruktorzy zaproponują przejazdy możliwie spokojnymi ulicami – mówi, zastępca prezydenta Maciej Wudarski.

Eksperci Stowarzyszenia Rowerowy Poznań zbadają też, jakimi trasami docierają do szkoły uczniowie biorący udział w programie, a następnie, wspólnie z dyrektorami szkół wskażą, jakie poprawki są potrzebne, aby dojeżdżanie rowerem do szkoły stało się bezpieczniejsze, a przez to bardziej popularne.

Szkolenia dla osób dorosłych będą oparte na wspólnym przejeździe trenera i dwóch kursantów wybraną trasą.  Rowerowy Poznań gwarantuje każdemu uczestnikowi doradztwo w zakresie wyboru najlepszej drogi z domu do pracy, a także powtórkę – najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa rowerzystów – przepisów ruchu drogowego. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które już jeżdżą rowerem, ale boją się poruszać niektórymi ulicami i w związku z tym rezygnują z możliwości codziennych dojazdów do pracy rowerem, bądź też jeżdżą obecnie chodnikami.

Dodatkowym efektem obydwu projektów będzie sporządzony w oparciu o rozmowy z uczestnikami szkoleń raport wskazujący miejsca, które zdaniem rowerzystów są niebezpieczne i wymagają przebudowy lub szczególnej uwagi policji i straży miejskiej. Dokument ten będzie wykorzystywany przy planowaniu dalszych działań miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

Zobowiązanie Miasta do zorganizowania szkoleń rowerowych znalazło się wśród ustaleń audytu polityki rowerowej Bypad, który odbył się pod koniec 2015 roku.

– Szkolenia dla rowerzystów to w naszym przekonaniu jedno z działań, które powinno wdrożyć każde miasto, które chce, żeby ruch rowerowy stawał się jednocześnie coraz większy i bezpieczniejszy. Poznań zdecydowanie do takich miast należy – podkreśla prezydent Wudarski.

Wszystkie szkolenia przeprowadzi Stowarzyszenie Rowerowy Poznań – „Sekcja Rowerzystów Miejskich”, wyłonione przez miasto w otwartym konkursie ofert. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niecałe 98 tys. zł.

Joanna Żabierek/biuro prasowe/WTiZ

(Visited 152 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz