Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+ rozstrzygnięty

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc ogłosiła wyniki 4. ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Tegoroczna edycja Rankingu otrzymała patronat Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministry ds. równości Katarzyny Kotuli oraz Rzecznika Praw Dziecka Moniki Hornej-Cieślak.


Ranking realizowany był w ramach projektów „Szkoły Przyjazne LGBTQ+” oraz „Szkoły Przyjazne LGBTQ+ 2.0”, finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. O przyznaniu szkole statusu przyjaznej dla uczniów LGBTQ+ zadecydowały głosy młodzieży, łącznie z całego kraju było ich ponad 12 tys. Zwycięskie placówki otrzymały Tarcze Zaufania podpisane przez Wiceministrę Paulinę Piechnę-Więckiewicz.

Szkoła to miejsce, które ma być bezpieczne dla wszystkich – bez względu na płeć czy orientację – mówiła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.

W Wielkopolsce pierwsze miejsce zajęło Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu. W skali Polski placówka znajduje się na miejscu jedenastym. Pozostałe instytucje na wielkopolskiej liście Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ to m.in.: VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu, II Liceum Ogólnokształcące Im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu czy II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie.

Przemoc rówieśnicza w szkołach to poważny problem. Aż 41% uczestników i uczestniczek w prowadzonych badaniach – wg. Fundacji  GrowSPACE – doświadczyło przemocy psychicznej ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. 49% uczestników i uczestniczek doświadczyło przemocy psychicznej z innych względów. 28% osób uczestniczących doświadczyło przemocy fizycznej  ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, a 27% z innych względów. Doświadczenie przemocy w przypadku dzieci i młodzieży to bycie także świadkiem wydarzenia.

 

 

(Visited 105 times, 1 visits today)

Leave a Reply