Przewozy spoza UE niezgodne z przepisami

Niezgodne z przepisami przewozowymi praktyki dotyczące załadunku i rozładunku wykryli wielkopolscy inspektorzy. Znaleźli też uchybienia związane z czasem pracy innego kierowcy i jego odpoczynków.


Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Piły 21 października sprawdzali czy przewoźnicy z państw spoza Unii Europejskiej wykonywali przewozy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatrzymali do kontroli zestaw należący do przewoźnika z Bośni i Hercegowiny. Poddali zaraz analizie dokumenty okazane przez kierowcę oraz dane cyfrowe zapisane na jego karcie i tachografie. Okazało się, że szofer pobrał ładunek w Austrii i przywiózł go do Polski. Niestety kierowca posługiwał się zezwoleniem EKMT, które zabraniało rozładunku i załadunku na terenie Austrii. W związku z powyższym wymagane było uzyskanie osobnego zezwolenia wydawanego przez odpowiedni polski urząd. Od kierowcy pobrano 12000 zł kaucji na poczet kary administracyjnej. Tego samego dnia kontroli poddano też przewoźnika ukraińskiego i ujawniono naruszenia czasu pracy i odpoczynków. Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1150 zł, pobrano także kaucję w wysokości 3150 zł.

/witdpoznan.pl/

(Visited 44 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz