PRZEWOZIŁ DZIECI BEZ BADAŃ TACHOGRAFU

Akcja Bezpieczny Autokar Wakacje 2019 dopiero rozpocznie się na drogach od 19 czerwca, ale inspektorzy transportu drogowego już mają do czynienia ze zwiększoną liczbą zgłoszeń i kontroli autokarów, którymi dzieci wyjeżdżają na wycieczki.


Mając na uwadze zwiększoną liczbę wyjazdów dzieci w okresie kończącego się roku szkolnego inspektorzy z oddziału leszczyńskiego Inspekcji Transportu Drogowego nasilili kontrole pojazdów przewożących dzieci. Głównym celem tych działań jest usunięcie z ruchu drogowego autobusów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego. 4 czerwca inspektorzy skontrolowali autobus miejscowego przewoźnika, którym wieziono dzieci na wycieczkę. Stwierdzili, że pojazd nie miał wymaganego badania okresowego tachografu, czyli urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe. Konsekwencją podjętych przez inspektorów działań było wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy oraz nakazanie przeprowadzenia badania kontrolnego tachografu.

witdpoznan.pl

(Visited 145 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz