Przestępstwo seksualne – gdzie otrzymamy pomoc?

Każdy, kto doświadcza przemocy, potrzebuje wsparcia. Miasto Poznań oferuje pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych. Ofiary przemocy znajdą ją m.in. w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej.

– Słowo „kryzys” jest tutaj istotne, ponieważ odnosi się ono do wszelkiego rodzaju sytuacji, w których człowiek może się znaleźć – mówi Marta Mazurek, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. – Dotyczy ono także sytuacji przemocy seksualnej.


Bywa, że osoba poszkodowana zastanawia się, czy jeśli zadzwoni na przykład na telefon zaufania, który wyszuka w Internecie lub jeśli zgłosi się do instytucji czy organizacji, która kojarzy jej się ze wsparciem w sytuacji przemocy w rodzinie, uzyska wymaganą pomoc. Kiedy nie ma takiej pewności, to może zrezygnować z kontaktu. Stąd bardzo ważne jest systematyczne upowszechnianie informacji o tym, gdzie szukać wsparcia, które miasto zapewnia w ramach realizowanych przez siebie obowiązków gminy.

Miasto, chcąc zaoferować ofiarom przestępstw na tle seksualnym odpowiednie wsparcie psychologiczne, a także ośmielić je do zgłoszenia zdarzenia, już w 2002 roku uruchomiło Punkt Interwencji Kryzysowej. Wsparcia udzielają również organizacje pozarządowe, które pomogą podjąć odpowiednie w danej sytuacji kroki i zapewnią pierwszą opiekę poszkodowanej osobie.

– Każda osoba, która doświadczy przemocy na tle seksualnym powinna jak najszybciej zadzwonić pod numer 997 lub 112 – mówi mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. – Pod tymi numerami odpowiednie służby wskażą, do którego dokładnie komisariatu należy się udać, by jak najszybciej zgłosić sprawę.

Procedura postępowania na komisariacie jest stworzona w taki sposób, by ograniczyć opowiadanie o traumatycznych przeżyciach do minimum. Jeśli telefon alarmowy wykonany zostanie w czasie niedługim od zdarzenia, na miejsce zostanie wysłany patrol. Jeśli później, osobie takiej zostanie wskazany komisariat policji, na który należy się udać. Jeśli ofiarą jest kobieta i wyrazi taką chęć, zostanie jej wskazany komisariat, na którym w danym momencie służbę pełni funkcjonariuszka.

Po dotarciu na miejsce, osoba pokrzywdzona musi odbyć rozmowę wstępną, która pomoże ustalić, co się wydarzyło.


Dzięki niej możliwe jest zlecenie darmowej obdukcji, która często jest niezbędna, by zabezpieczyć ślady i ustalić sprawcę. Po tej rozmowie w ciągu 14 dni sąd ustali termin szczegółowego przesłuchania w sądzie. W przypadku złego stanu psychicznego ofiary, policja wskaże Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które oferuje pomoc w tym zakresie.

Jednak szok, w którym może znaleźć się osoba, która doświadczyła przemocy seksualnej, często nie pozwala jej podejmować racjonalnych decyzji. Trauma po wydarzeniu jest czasami tak silna, że natychmiastowa wizyta na policji nie jest możliwa. W takich (a także wielu innych) przypadkach można udać się do Punktu Interwencji Kryzysowej – PIK, który działa w ramach Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

PIK czynny jest całą dobę, 7 dni w tygodniu (także w święta) i znajduje się na ul. Niedziałkowskiego 30 (w budynku dawnego Szpitala Świętego Łazarza). Całodobowo czynne są też specjalne numery telefonów, pod które można zadzwonić, by otrzymać wsparcie (tel. 061 835 48 66 lub 061 835 48 65).

– Pomoc w Punkcie Interwencji Kryzysowej zostanie udzielona bez względu na adres zamieszkania, czy też status ubezpieczenia – mówi Marlena Szumska z Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. – Sytuacja kryzysowa to każde zdarzenie, które wymaga pomocy. Dysponujemy także Hostelem Interwencji Kryzysowej, w którym schronienie mogą znaleźć osoby w trudnej sytuacji. W ramach MCIK działa kilka jednostek, które nieustannie ze sobą współpracują, by udzielić wsparcia każdemu, kto go potrzebuje.

Osoba potrzebująca pomocy po wykonaniu telefonu do PIK-u zostanie zaproszona do siedziby lub skierowana do odpowiednich służb.


W punkcie całodobowo dostępni są psycholodzy oraz pomoc prawna. Specjalista każdorazowo indywidualnie ocenia stan osoby dzwoniącej. Jeśli sytuacja tego wymaga, na miejsce zdarzenia do osoby poszkodowanej wezwane zostanie pogotowie ratunkowe i policja.

Pomoc psychologiczna, którą oferuje PIK jest terapią krótkoterminową i trwa do momentu zakończenia kryzysu. Jeśli konieczna jest terapia długoterminowa, specjaliści wskażą odpowiednie placówki. Udzielanie wsparcia jest możliwe także w języku angielskim Zgłoszenia na wizyty przyjmowane są mailowo pod adresem: crisis.intervention.poznan@gmail.com.

Punkt Interwencji Kryzysowej nie jest jedynym miejscem, w którym można szukać pomocy psychologicznej w przypadku przestępstw seksualnych. Przy ul. Zeylanda 9/3 funkcjonuje Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko w Centrum”. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 18.00. Uruchomiona została także infolinia, która działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do 18.00 (tel. 786 160 100). Ofiara przestępstwa potrzebująca wsparcia psychologicznego, czy też prawnego, może zgłosić się do osoby pierwszego kontaktu, która udzieli jej niezbędnego wsparcia.

– Wszystkie ośrodki w Poznaniu, czy to Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, czy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem silnie współpracują ze sobą i z Punktem Interwencji Kryzysowej – mówi Piotr Wojnowski, psycholog z PCPS. – Jeśli zgłosi się do nas osoba potrzebująca pomocy, na pewno ją otrzyma.

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej oferuje m.in. pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Dostępna jest tam m.in. współfinansowana przez Miasto Poznań „terapia traumy”, która ma za zadanie wspierać osoby doświadczające przemocy (także seksualnej).

– Bardzo ważne jest by takie przypadki zgłaszać – mówi Dorota Potejko z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. – Często niestety ofiary przestępstw na tle seksualnym nie decydują się na zeznania, co udaremnia szanse na ukaranie sprawcy i tym samym buduje ich poczucie bezkarności.

Więcej informacji na temat Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej i Punktu Interwencji Kryzysowej na stronie: http://www.mcik-poznan.cop.pl/.

WD /poznan.pl/Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest przez całą dobę, mieści się na ul. Niedziałkowskiego 30 (w bud. dawnego Szpitala Św. Łazarza)


(Visited 67 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz