Prezydent Poznania wybrał swoich zastępców

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, przedstawił swoich czworo zastępców. Są nimi: Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Bartosz Guss i Katarzyna Kierzek-Koperska. Ze stanowiskami pożegnali się Maciej Wudarski i Tomasz Lewandowski.

– Tytuł zastępcy prezydenta wiąże się z prestiżem, ale polityka to przede wszystkim gra zespołowa – podkreślał prezydent Poznania,


przedstawiając swoich nowych najbliższych współpracowników. – Cieszę się, że nadal będziemy wspólnie grać na rzecz Miasta Poznania. Odpowiedzialność za wyniki zawsze ponosi trener, ale wiem, że z takim zespołem można wygrać wiele.

Pierwszym zastępcą pozostaje Mariusz Wiśniewski, który pod swoją opieką będzie miał: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków oraz wydziały:  oświaty, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa, transportu i zieleni.

– Cieszę się, że dalej będę mógł działać na rzecz miasta – podkreśla pierwszy zastępca prezydenta Poznania. – Transport to duże wyzwanie, ale równocześnie obszar, który zawsze był mi bliski. Będziemy wspierać transport publiczny, czekają nas też duże inwestycje i ważne przebudowy takie jak Projekt Centrum. Wśród moich priorytetów jest też dobra dostępność do przedszkoli i szkół – by w Poznaniu żyło się jak najlepiej.

Drugim zastępcą jest Jędrzej Solarski, który do tej pory pełnił funkcję czwartego zastępcy prezydenta. W jego pieczy znajdą się: Biuro Poznań Kontakt oraz wydziały: organizacyjny, kultury, zdrowia i spraw społecznych oraz sportu.

– Najbliższe lata będą kontynuacją dotychczasowej pracy – mówi drugi zastępca prezydenta miasta. – Przed nami duże inwestycje: budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego i Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W poprzedniej kadencji postawiliśmy na organizacje pozarządowe i to była dobra decyzja – będziemy nadal z nimi intensywnie współpracować. Kontynuować będziemy również politykę senioralną, która już obecnie wyznacza trendy dla całej Polski.

Trzecim zastępcą został Bartosz Guss, który do tej pory pracował na stanowisku dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania. Zajmie się Biurem Obsługi Inwestorów oraz wydziałami: gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury.

– Zadania, które powierzył mi prezydent Poznania, opierają się na dwóch fundamentach – mówi trzeci zastępca prezydenta miasta. – Pierwszym z nich jest gospodarka nieruchomościami i dbałość o wysoką jakość przestrzeni publicznej. Drugim jest obszar gospodarki komunalnej – wierzę, że mam zarówno doświadczenie, jak i niezbędną empatię, by skutecznie wspierać tych mieszkańców Poznania, którzy pomocy potrzebują. Proszę więc o zaufanie i jednocześnie obiecuję, że będę na nie rzetelnie pracował.

Czwartym zastępcą została Katarzyna Kierzek-Koperska, która pod opieką będzie miała: Biuro Miejskiego Rzecznika Ochrony Konsumentów oraz wydziały: ochrony środowiska, rozwoju miasta i współpracy międzynarodowej, działalności gospodarczej i rolnictwa.

– Mam 18-letnie doświadczenie zawodowe w biznesie, jestem w stanie wykorzystać moje kompetencje dla skutecznej pracy na rzecz miasta – mówi czwarta zastępczyni prezydenta. – Moim priorytetem będzie walka ze smogiem oraz nawiązanie większej współpracy z przedsiębiorcami.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, objął w nowej kadencji bezpośredni nadzór nad spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie. Pożegnał się też ze swoim dotychczasowymi zastępcami.

– Razem rozpoczęliśmy proces zmiany naszego miasta – mówił, dziękując Maciejowi Wudarskiemu. – Udało nam się to, co wielu wydawało się niemożliwe: po latach grobelizmu zaczęliśmy odwracać negatywne procesy i wprowadzać rozwiązania, które oddały miasto mieszkańcom. Poznań bardzo się zmienił. Dziękuję, bo w dużej mierze to twoja zasługa. Liczę, że twoje doświadczenie i wiedza nadal będą służyć interesowi Poznania.

Prezydent podziękował również Tomaszowi Lewandowskiemu.

– Wziąłeś odpowiedzialność za skomplikowane i trudne do zarządzania obszary – mówił. – Współpracowałeś z innymi podmiotami, których interes nie zawsze był zbieżny z interesem miasta. Wykazałeś się dużą skutecznością i sprawnością zarządczą. Wiem, że wymagało to ogromnej determinacji oraz wysokiego poziomu sztuki dialogu i negocjacji. Twoja dotychczasowa działalność w samorządzie jest dowodem, że dobro miasta leży ci na sercu. Mocno liczę na dalszą współpracę – Poznań potrzebuje twojej wiedzy, kompetencji i wrażliwości społecznej.

Bez zmian pozostaje zakres obowiązków skarbnik i sekretarza miasta. Funkcje te będą nadal sprawować odpowiednio Barbara Sajnaj i Stanisław Tamm.

AW /poznan.pl/




This slideshow requires JavaScript.












(Visited 375 times, 1 visits today)

Leave a Reply