W Poznaniu świętowali działkowcy z całego okręgu [ZDJĘCIA, FILM]

Okręgowe Święto Działkowców w Poznaniu 

9 września w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Euro 2012 uroczyście świętowano Okręgowy Dzień Działkowca.


Tegoroczne święto miało szczególny charakter, bo wiązało się z 120-leciem ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz 90-leciem założenia pierwszej organizacji działkowców – Towarzystwa Ogrodów Działkowych Rzeczpospolitej Polski. Na obchody święta z wielkopolskich ogrodów przybyło 400 działkowców. Oprócz polskich w uroczystościach wzięło udział 18 niemieckich działkowców z Westfalii-Lippe z przewodniczącym Wilhelmem Spießem i dyrektorem Biura Wernerem Heidemanem, którzy gościli na zaproszenie OZ PZD z okazji 30 rocznicy nawiązania współpracy (o wizycie napiszemy w innym miejscu).

Prowadzenie uroczystości  powierzono znanemu poznańskiemu artyście i aktorowi Andrzejowi Lajborkowi. Uroczyście wprowadzono sztandary związkowe, wśród nich  historyczny sztandar Związku Towarzystw Ogrodów działkowych RP z 1935r. oraz kosze kwiatów i owoców przywiezionych z ogrodów działkowych. Odegrano hymny państwowy i PZD, w niebo wzleciały gołębie pocztowe.

Przybyłych na uroczystość przywitał Prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa.  Gośćmi  działkowców byli reprezentujący gospodarza miasta Zastępca  Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski,


Wiceprzewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, starostowie powiatów nowotomyskiego Ireneusz Kozecki i wolsztyńskiego Janusz Frąckowiak, Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Wójt Czerwonaka Jacek Somerfeld a także reprezentanci parlamentarzystów i urzędów wojewódzkich oraz miejskich. W swoim wystąpieniu prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa podkreślił szczególny charakter uroczystości przypadający w roku Wielkiego Jubileuszu. Nawiązując do historii ogrodnictwa przypomniał, że to właśnie w Wielkopolsce powstawały początki polskiego ogrodnictwa działkowego, które dzisiaj osiągnęło wymiar wobec którego nie można przejść obojętnie. Do ogrodów przychodzą ciągle ludzie młodzi, moda na działki nie przemija. Ogrody rozwijają się, poprawiają swoją infrastrukturę, z powodzeniem realizują wyzwania wynikające z uchwalonego przez PZD Programu Rozwoju Społecznego. Dzieje się to także dzięki wytworzeniu sprzyjającego klimatu dla ogrodów działkowych w miastach i gminach naszego Okręgu. Prezes podziękował samorządowcom za zrozumienie roli ogrodów działkowych  w życiu mieszkańców miast oraz udzielane ogrodom wsparcie. Dzięki temu mogą powstawać warunki dla szerszego otwierania się ogrodów dla lokalnych społeczności, co jest warunkiem dalszego rozwoju ogrodów.

Historię ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce przedstawił Henryk Sobański Honorowy Prezesa OZ PZD. To właśnie w Wielkopolsce powstawały pierwsze ogrody działkowe, tu przed 90 laty zrodził się ruch związkowy, stąd wywodzą się słowa hymnu „Zielona Rzeczpospolita”. Do tradycji nawiązał też przewodniczący delegacji niemieckich działkowców Wilhelm Spieß, który pogratulował osiągnięć i nawiązał do 30-letniej przyjacielskiej współpracy działkowców dwóch krajów, która trwa niezależnie od zmieniających się zarządów w obu związkach i pzrynosi oobu stronom wymierne korzyści.

Prezydent Jędrzej Solarski pogratulował działkowcom osiągnięć i stwierdził,


że ogrody odgrywają ważną rolę dla mieszkańców miasta, bo korzystają z nich dziesiątki tysięcy rodzin. Dobrze rozwija się współpraca Miasta z Okręgowym Zarządem PZD, efektem czego są wspólne działania na polu kultury w ogrodach działkowych i zapowiedź rychłego uruchomienia wsparcia dla budowy nowoczesnej infrastruktury w ogrodach działkowych. Prezydent zaapelował też do innych samorządowców, by za przykładem Poznania rady miast podejmowały uchwały umożliwiające udzielanie pomocy ogrodom. W podobnym tonie wypowiadali się pozostali goście przekazując pozdrowienia, gratulacje i zapewnienia o woli wspierania ogrodów działkowych.

Podniosłym momentem uroczystości było uhonorowanie zasłużonych działkowców i ich gości Medalem Jubileuszowym nadanym przez Prezesa PZD, a także dyplomami PZD z okazji Jubileuszu. Wręczono także odznaki „Za zasługi dla PZD” i „Zasłużony Działkowiec”. Wśród odznaczonych znalazł się Prezydent Jędrzej Solarski. Prezydent Gniezna Tomasz Budasz wręczył działkowcom gnieźnieńskim nadany im Medal Koronacyjny

Piosenkę Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach” zaśpiewali z prowadzącym uroczystość  Andrzejem Lajborkiem wszyscy działkowcy.” Finałem uroczystości było wręczenie nagród w konkursach „ROD Roku 2017” oraz „Wzorowa Działka Roku 2017”. Ogrodem Roku w Okręgu został poznański ROD im. Żwirki Wigury II, a kolejne miejsca zajęły ROD im. F. Wawrzyniaka ze Zbąszynia  i ROD im. M. Rożka z Wolsztyna. Wyróżniono także 4 inne ogrody działkowe. Dyplomy uznania i nagrody wręczali w towarzystwie prezesa OZ PZD Prezydent Poznania i Starostowie Powiatów dla ogrodów ze swojego terenu. Wyróżniono także 24 działki, które zostały laureatkami konkursu „Wzorowa Działka” a wyróżnieni działkowcy otrzymali także dyplomy i nagrody

Koncert zespołu Forcom Band z Marianną Ćwiąkałą oraz recitale Tomasza Dziubińskiego i Andrzeja Kosowskiego zorganizowane przez Krzysztofa Wodniczaka sprawiły, że zabawa przy grillu była wspaniała. Jej uczestnicy czekają na następny Dzień Działkowca. Będzie wkrótce, bo już za rok… Sądzę, że tegoroczny był najlepszy z dotychczasowych. Nie jest to tylko moja opinia…
 Źródło: OZ PZD Poznań
Tekst :Andrzej Górczyński 
Fot. Maciej Kasprzak / Wielkopolskamagazyn.pl 
(Visited 394 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz