Poznań zacieśnia partnerstwo z Bolonią

Potrzeba już tylko uchwały rady miasta, by grono miast partnerskich Poznania powiększyło się o włoską Bolonię. Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania i Virginio Merola, prezydent Miasta Metropolitalnego Bolonia, podpisali list intencyjny o nawiązaniu współpracy między stolicą Wielkopolski a stolicą włoskiego regionu Emilia Romania.


– Poznań i Bolonia pod wieloma względami są do siebie podobne. Oba miasta to dynamicznie rozwijające się stolice regionów współpracujących ze sobą w oparciu o formalną umowę partnerską. Mają bogatą historię i tradycje, a także są ważnymi ośrodkami akademickimi, naukowymi, kulturalnymi i biznesowymi. – wyjaśnia Mariusz Wiśniewski. – W obu miastach organizowane są międzynarodowe targi wielobranżowe. Oba ośrodki współpracują z tym samym miastem partnerskim – Charkowem. List intencyjny stanowi wyraz woli usankcjonowania naszych wcześniejszych, korzystnych relacji, zapoczątkowanych przy realizacji projektów europejskich – dodaje Wiśniewski.

Solidny partner

Bolonia okazała się solidnym i zaangażowanym partnerem Poznania w dwóch projektach poświęconych zagadnieniom rozwoju miast.

– W latach 2013-2015 Poznań – jako lider – i Bolonia – jako partner –  wraz z innymi europejskimi miastami, dzieliły się ze sobą swymi doświadczeniami i innowacyjnymi rozwiązaniami w ramach projektu „CCnet. Cities of Change – Cooperation of Cities in the Field of City Development”. Był on poświęcony innowacyjnym metodom monitorowania zmian dla wzmocnienia rozwoju dużych miast. Z kolei od 2015 roku Bolonia wraz z 10 innymi partnerami oraz Poznaniem – ponownie jako liderem – angażuje się w realizację projektu „Gen-Y City – Get into the swing of the City!” w ramach unijnego programu URBACT. Tym razem celem jest zdiagnozowanie sytuacji młodych i przedsiębiorczych mieszkańców miast oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które pomogą ją poprawić – informuje Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Poznania. Dodaje, że od 10 do 12 lipca Bolonia zorganizowała międzynarodowe spotkanie miast należących do stworzonej w projekcie Gen-Y-City przez Poznań międzynarodowej sieci wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

Potencjalne korzyści

W myśl zapisów listu intencyjnego Miasto Poznań i Miasto Metropolitalne Bolonia dążyć będą do wymiany „doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk oraz realizacji projektów w zakresie gospodarki,


innowacyjności, zarządzania miastem, turystyki i sportu, kultury, nauki i oświaty, polityki społecznej, ochrony środowiska i energii”. Wspólne działania mogą dotyczyć zagadnień takich jak kształtowanie przestrzeni publicznej, poprawa jakości życia mieszkańców czy zwiększenie konkurencyjności obu miast.

W liście wymieniane są również bardziej szczegółowe obszary przyszłych wspólnych działań i inicjatyw.

– Są wśród nich inteligentne specjalizacje, partycypacja społeczna, działania prorodzinne, rewitalizacja obszarów zdegradowanych i zmniejszenie emisyjności transportu – tłumaczy Mariusz Wiśniewski i dodaje, że rozwój formalnych kontaktów z Bolonią umożliwiłby Poznaniowi skorzystanie z jej doświadczeń, jako metropolii, przy rozwiązywaniu problemów i wyzwań związanych ze współpracą z samorządami w strukturze metropolitalnej.

Na formalnej współpracy miast skorzystałyby również poznańskie uczelnie, które otrzymałyby szansę poszerzenia oferty dla studentów i kadry naukowej. Łatwiej mogłaby rozwijać się współpraca szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Wydział Rozwoju Miasta, koordynujący międzynarodowe działania poznańskiego samorządu, zaprasza do kontaktu wszystkie podmioty i osoby już współpracujące z Bolonią lub zainteresowane nawiązaniem relacji z tym miastem.

– Oczekujemy na pomysły, które chcieliby Państwo realizować z partnerami z Bolonii. Postaramy się ułatwić znalezienie partnerów lub poszerzenie zakresu obecnych działań i inicjatyw skierowanych do bolońskich odpowiedników. Pomysły przedstawimy władzom Miasta Metropolitalnego Bolonia z prośbą o rozważenie możliwości ich wsparcia, chociażby poprzez pośredniczenie w kontakcie z instytucjami z tego miasta – deklaruje Iwona Matuszczak-Szulc i zachęca do przesyłania informacji do dnia 30 września 2017 r. e-mailem na adres: rom@um.poznan.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 878 56 95.

Jacek Łakomy/biuro prasowe/ poznan.plTen pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

(Visited 128 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz