Poznań: Wystartował nowy sezon roweru miejskiego

O północy z czwartku na piątek rozpoczął się ósmy sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. Pierwszy rower wypożyczony został na stacji Factory Poznań o godzinie 00:23, a zwrócony po 1 godzinie i 3 minutach na Os. Sobieskiego.
Z dniem 1 marca uruchomiony został znany już poznaniakom system trzeciej generacji (3G). W drugiej połowie marca użytkownicy będą mogli korzystać z rowerów czwartej generacji (4G), które – od tego sezonu – wzbogacą system PRM.

Zimowa przerwa została wykorzystana na dokładny przegląd i serwis sprzętu. Od początku marca do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 109 stacji PRM (oraz dodatkowo cztery tzw. sponsorskie, finansowane przez partnerów biznesowych operatora) i ok. 1200 rowerów.

Co istotne, od sezonu 2019 zmieni się wysokość tzw. opłaty inicjalnej. Aby móc wypożyczyć rower miejski, trzeba będzie mieć na koncie co najmniej 20 zł. Natomiast nie ulegnie zmianie taryfa opłat – darmowe będzie wypożyczenie roweru na czas do 20 minut, a dla posiadaczy ważnych biletów okresowych na strefę A na karcie PEKA – do 30 minut.

Sezon roweru miejskiego będzie trwać od początku marca do końca listopada, choć może zostać przedłużony o jeden miesiąc. Wynika to z umowy z operatorem, spółką NB Poznań. Od 2020 roku w przypadku rowerów trzeciej generacji możliwe będzie wydłużenie sezonu  nawet o trzy miesiące, czyli w praktyce sezon będzie trwał cały rok.

W ubiegłorocznym sezonie (marzec-listopad) poznaniacy i turyści skorzystali z  poznańskich rowerów miejskich ponad 1,65 miliona razy. To średnio 4 wypożyczenia na minutę przez cały czas trwania sezonu. W 2018 roku w systemie zarejestrowało się niemal 50 tysięcy nowych użytkowników, a ich ogólna liczba zbliżyła się do 150 tysięcy.

System rowerów miejskich czwartej generacji (bezstacyjny) uruchomiony zostanie w drugiej połowie marca. Użytkownicy PRM będą mieli do dyspozycji dodatkowo 475 rowerów, w tym 30 elektrycznych. Wyznaczonych zostanie 112 stref, w których będzie można wypożyczyć i zwracać rower najnowszego typu.

Najważniejsze zasady

Warunkiem korzystania z systemu będzie rejestracja, akceptacja regulaminu oraz dokonanie opłaty inicjalnej i utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 20 zł w momencie wypożyczenia (rejestracja i stan konta są wspólne dla systemów 3. i 4 generacji, zatem osoby, które wcześniej korzystały z PRM 3G, mając na koncie klienta co najmniej 20 zł, nie będą musiały wykonywać dodatkowych czynności, aby korzystać z systemu PRM 4G).

Strefa użytkowania PRM 4G obejmuje granice administracyjne Miasta Poznań z wyłączeniem strefy niedozwolonej (miejsca/obszary, w których klient nie może poruszać się rowerem miejskim; m.in. zbiorniki wodne, rzeki, obszary piaszczyste czy inne miejsca, w których rower może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu).

Na terenie Poznania wyznaczonych zostanie 112 stref PRM 4G (w tym 80 przy stacjach roweru PRM 3G) – to miejsca wypożyczania oraz zwrotu rowerów, które będą oznakowane symbolem PRM. W strefach PRM 4G możliwy będzie zwrot roweru PRM 4G bez dodatkowych opłat. Jedną ze stref będzie strefa Centrum, obejmująca teren ograniczony I ramą komunikacyjną (z wyłączeniem płyty Starego Rynku).

Rower miejski 4G można będzie wypożyczyć – w strefie lub poza nią – poprzez komputer pokładowy (także z wykorzystaniem do identyfikacji karty PEKA), aplikację mobilną oraz kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Wypożyczenie rozpoczynać się będzie w momencie zwolnienia blokady „fork lock” znajdującej się na przednim widelcu ramy roweru.

Zwrot roweru nastąpi poprzez ręczne zapięcie blokady „fork lock”. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło roweru było w linii prostej z ramą, a sam rower stał stabilnie.

Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami, nie utrudniając przy tym ruchu drogowego, rowerowego ani pieszego. Jednośladów nie należy opierać o drzewa oraz zabytkowe elementy architektury (np. pomniki).

Nowością będzie możliwość rezerwacji rowerów 4G (użytkownik będzie mógł zarezerwować jednocześnie do 4 sztuk) poprzez aplikację mobilną i stronę internetową. Zarezerwowany rower będzie oczekiwał na użytkownika maksymalnie 15 minut. Czas rezerwacji wliczany będzie do czasu wypożyczenia.

Przewidziano także funkcję „Postój”, która dopuszcza możliwość zaparkowania roweru czwartej generacji podczas trwającego wypożyczenia. Funkcja będzie dostępna z poziomu komputera pokładowego, czas trwania postoju (maksymalnie 60 minut) będzie zaliczany do czasu wypożyczenia.

Za pozostawienie roweru PRM 4G poza wyznaczoną strefą przewidziana została opłata – 5 zł. Jednocześnie za przyprowadzenie roweru spoza strefy do strefy PRM 4G lub w rejon stacji PRM 3G użytkownik otrzyma na swoje konto klienta 2 zł.

Poza standardowymi rowerami PRM 4G do dyspozycji użytkowników oddane zostaną rowery elektryczne. Tak, jak w przypadku innych rowerów miejskich w Poznaniu, wypożyczenie roweru elektrycznego na czas do 20 min będzie bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 min pobierana zostanie oplata 3 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 5 zł za godzinę. W przypadku rowerów elektrycznych nie obowiązuje promocyjna taryfa związania z biletem okresowym na karcie PEKA.

Szczegółowy Regulamin Systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego, informacje o lokalizacji stacji PRM 3G oraz stref PRM 4G znajdą się na stronie internetowej www.poznanskirower.pl oraz w aplikacji mobilnej.

O strefach, w których będzie można zostawiać rowery czwartej generacji można przeczytać http://www.poznan.pl/mim/info/news/powstaja-strefy-parkowania-rowerow-4-generacji,129475.html

ZTM, op. RB /poznan.pl/

(Visited 104 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz