Poznań: Walka z reklamową samowolką

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego walczy z nielegalnymi reklamami. Tylko systematyczne i konsekwentne kontrole mogą pomóc zaprowadzić ład przestrzenny w mieście. W ubiegłym roku PINB sprawdził legalność 104 nośników reklamowych, tylko cztery z nich zostały postawione zgodnie z prawem.
– W 2018 roku, w kategorii obiektów lub urządzeń reklamowych, kontrolom podlegały przede wszystkim nośniki wolnostojące, w większości tablice świetlne lub podświetlane umieszczone na żelbetowych słupach. Tego typu nośniki są budowlami i dlatego przed ich wykonaniem inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę – tłumaczy Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Inspektorzy PINB skontrolowali w sumie 104 nośniki reklamowe. Większość, bo 103 były to reklamy wolnostojące, trwale związane z gruntem. Tylko 4 z nich były legalne. W 2018 roku sprawdzono również legalność jednego ekranu LED umieszczonego na elewacji budynku.

– Okazało się, że inwestor nie dokonał w tym przypadku, wymaganego przepisami Prawa budowlanego zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. W wyniku interwencji inspektorów poznańskiego nadzoru budowlanego samowolę tę natychmiast usunięto – wyjaśnia Paweł Łukaszewski.

Łącznie w 2018 roku działania inspektorów doprowadziły do rozbiórki 17 wolnostojących, nielegalnych reklam. We wszystkich pozostałych sprawach prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest ewentualna legalizacja nośników. Aby przebiegła ona pomyślnie, inwestor musi spełnić szereg warunków. Przede wszystkim lokalizacja wolnostojącego nośnika reklamowego nie może naruszać miejscowych przepisów planistycznych. Obowiązkiem inwestora jest przedstawienie oceny technicznej budowli, z której będzie wynikało, że nie stanowi ona zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Ponadto musi on posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie spełnienie choćby jednego z tych warunków skutkuje nakazem rozbiórki.

– Miniony 2018 r. był już kolejnym rokiem kontroli legalności nośników. Od ponad dekady przeprowadzamy w Poznaniu inspekcje tego typu obiektów. Każdego roku staramy się sprawdzić legalność, co najmniej, 100 reklam. W naszej ocenie tylko systematyczna i konsekwentna walka z samowolą może przynieść efekty. Nie tylko w postaci egzekwowania obowiązującego stanu prawnego, ale też w postaci zaprowadzenia ładu przestrzennego w Poznaniu – mówi Paweł Łukaszewski.

AJ /poznan.pl/


W kwietniu 2018 roku przeprowadzono rozbiórkę nielegalnego słupa reklamowego przy budynku Dworca Głównego PKP
(Visited 70 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz