Poznań : Praca czeka!

Trwa nabór pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych. Potrzebni są m.in. urzędnicy, księgowi, nauczyciele, opiekunowie i pracownicy gospodarczy.

W Biurze Rady Miasta wolne stanowisko czeka na specjalistę ds. obsługi prawnej i kancelaryjnej komisji rewizyjnej.


 Osoby do spraw związanych z obsługą radców prawnych szuka również Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania, a Wydział Finansowy zatrudni pracowników ds. rozliczeń podatkowych VAT i ds. podatków od nieruchomości.

W Wydziale Informatyki czeka miejsce na pracownika ds. analiz i wdrożeń, a Wydział Transportu i Zieleni szuka pracownika do monitorowania i aktualizacji programów poprawiających funkcjonowanie transportu.

Wakaty są też w miejskich jednostkach  – szkoły szukają m.in. księgowych i kadrowych. Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta zatrudni samodzielnego referenta ds. pracowniczych i organizacyjnych, a Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich – głównego księgowego. Głównego księgowego oraz specjalisty do spraw płac szuka też Szkoła Podstawowa nr 78, a referent ds. administracji może znaleźć zatrudnienie w SP nr 66.

Potrzebni są też pracownicy gospodarczy: Szkoła Podstawowa nr 51 zatrudni osobę sprzątającą, podobnie jak Zespół Żłobków nr 4, który dodatkowo szuka kucharza/pomocy kuchennej i pracownika gospodarczego/konserwatora. Konserwatora urządzeń technicznych zatrudnią też Termy Maltańskie.

Zespół Dziennych Domów Pomocy szuka instruktora terapii zajęciowej i opiekuna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pracownika socjalnego, a Dom Pomocy Społecznej – pielęgniarza lub pielęgniarki.

Na tych, którzy szukają pracy z dziećmi,


w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 czeka praca w charakterze nauczyciela języka hiszpańskiego, a w Domu Dziecka nr 3 – młodszego wychowawcy.

Pracowników szukają też: Zakład Robót Drogowych (brukarz) i Zarząd Dróg Miejskich (stanowisko ds. sterowania ruchem). Palmiarnia Poznańska zatrudni specjalistę ds. infrastruktury, a Zakład Lasów Poznańskich – inspektora ds. kontroli i nadzoru nad lasami miejskimi.

Uwaga: oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta trzeba składać przez Internet. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza – wystarczy go wypełnić, nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i cv. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można też składać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania i na portalu Poznan.pl: http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe/poznan.pl(Visited 1 199 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz