Poznań: Piwo „pod chmurką” nad Wartą. Powstaną strefy, gdzie będzie to możliwe

Wiadomo już, w jakich miejscach można będzie legalnie spożywać alkohol na terenach nadwarciańskich. Miejscy radni przychylili się do propozycji przygotowanej przez miejskich urzędników, która zakładała powstanie pięć takich stref.


Zmiany to efekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie w tym miesiącu. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązuje zakaz spożywania alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. Samorząd może jednak wprowadzić odstępstwa od tego ograniczenia.

– Wypracowując najlepsze rozwiązanie kierowaliśmy się naszym 3-letnim doświadczeniem. Przedstawiona propozycja to efekt kompromisu. Wsłuchując się w głosy mieszkańców miasta, wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom – mówił podczas sesji Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Strefy zostały wyznaczone w rejonach, które są ulubionymi miejscami spotkań poznaniaków, a jednocześnie znajdują się w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Cel jest taki, by wypoczywający nad rzeką nie zakłócali spokoju mieszkańcom. Zakaz picia nad Wartą nadal będzie obowiązywał pod mostami oraz tam, gdzie w bliskim sąsiedztwie wałów znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

– Poznań nie jest wyjątkiem. Możliwość spożywania alkoholu nad rzeką zaproponowano także w innych dużych polskich miastach, jak Warszawa czy Wrocław – zauważył Mariusz Wiśniewski.

Zastępca prezydenta Poznania odniósł się też do zarzutów, że powrót miasta nad rzekę polega wyłącznie na umożliwieniu poznaniakom picia nad Wartą.

– Podejmujemy szereg działań w tym zakresie – powstały plaże miejskie, tramwaj wodny, Wartostrada. Nad rzeka odbywa się też szereg wydarzeń kulturalnych – wylicza Mariusz Wiśniewski. Dodał, że zmienia się też kultura poznaniaków. Miejskie służby odnotowują coraz mniej interwencji nad rzeką. – Działania edukacyjne oraz patrole policji i straży miejskiej przynoszą efekty. Po początkowym, trudnym okresie obserwujemy spadek liczby zachowań wykraczających poza przyjętą normę. Oczywiście nie oznacza to, że nie będziemy nadal dbać o bezpieczeństwo poznaniaków. Coraz więcej terenów jest oświetlonych, a tereny nadwarciańskie nadal będą patrolować policjanci i strażnicy miejscy – mówił zastępca prezydenta Poznania.

W czasie dyskusji zgłoszono poprawki, aby rozszerzyć lub ograniczyć zaproponowane strefy. Obie propozycje zostały przez radnych odrzucone. Pojawiły się też inne pomysły. Radny Łukasz Mikuła z PO zastanawiał się, czy jest możliwe, aby spożywanie alkoholu nad rzeką obowiązywało tylko w określonych godzinach. Natomiast Tomasz Wierzbicki – radny Prawa do Miasta zaproponował, aby podobne strefy wyznaczyć na terenie całego miasta. Jego zdaniem, taki pomysł należy skonsultować z radami osiedli.

– Dowiemy się, jakie zdanie mają na ten temat poznańskie rady osiedli – powiedział Mariusz Wiśniewski. Co do ograniczenia czasowego strefy zaznaczył, że należy sprawdzić, czy takie rozwiązanie jest możliwe z punktu widzenia prawa. – Jeśli będzie istniała taka możliwość, zawsze można podjąć osobną uchwałę w tej sprawie – zauważył Mariusz Wiśniewski. Dodał też, że wyznaczenie stref, w których można pić alkohol to nie jedyna zmiana, jaka czeka polskie miasta. – W kwietniu przedstawimy Państwu kolejną uchwałę, dotyczącą ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach staromiejskich. Proponujemy, aby obowiązywał on w godzinach od 6 do 23. Te zmiany także dadzą określony efekt – zauważył Mariusz Wiśniewski.

Strefy, w których można będzie legalnie wypić piwo pod chmurką

na zachodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy betonowym kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, od wschodu rzeką Wartą, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem są objęte zakazem), od zachodu górną krawędzią skarpy,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu rzeką Wartą, od południa utwardzonym dojściem od Łazienek rzecznych do rzeki Warty, od zachodu górną krawędzią skarpy;

na wschodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy linią pomiędzy skarpą a rzeką Wartą na wysokości rozgałęzienia rzeki Warty i Kanału Ulgi Cybiny, od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

c) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa utwardzonym dojściem od skarpy do rzeki Warty na wysokości przystani przeładunkowej, od zachodu rzeką Wartą.

Zgodnie z propozycją, alkoholu nie będzie można spożywać na terenie pomiędzy mostem Bolesława Chrobrego a Królowej Jadwigi (po zachodniej stronie rzeki), od mostu Chrobrego do budowanych schodów w parku Stare Koryto oraz na Ostrowie Tumskim.

Ann Jarmuż/biuro prasowe/poznan.pl

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

(Visited 233 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz