Poznań ma swój Program dla Kultury!

Niwelowanie barier w dostępie do kultury – to główne zadanie, jakie stawia przed sobą miasto w przyjętym właśnie Poznańskim Programie dla Kultury 2019-2023.

Podczas wtorkowej sesji radni miejscy uchwalili – bez żadnych głosów przeciw – Poznański Program dla Kultury 2019-2023.

– Naszym celem jest podniesienie znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania. Chcemy, by uczestnictwo w niej było codziennością, a nie świętem – mówiła na sesji rady miasta Justyna Makowska, dyrektorka Wydziału Kultury UMP. Stąd hasło przewodnie dokumentu programowego: „Kultura relacji”.

Poznański Program dla Kultury 2019-2023 zakłada m.in. wspieranie miejsc peryferyjnych i intensyfikowanie działań z zakresu edukacji kulturowej. Mówi o inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy sektora kultury z biznesem. Zakłada również efektywniejsze informowanie o ofercie kulturalnej, zwiększanie dostępności wydarzeń i miejsc dla osób z niepełnosprawnościami czy tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i infrastrukturalnych dla twórców kultury.

– Zależy nam przede wszystkim na ułatwianiu dostępu do kultury poprzez systemowe działania – mówi Jędrzej Solarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania. – Kultura powinna docierać do mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie przez wiele lat niewiele się działo, jak w przypadku niektórych osiedli na peryferiach miasta. Każdy poznaniak, niezależnie od zasobności portfela, powinien mieć możliwość uczestniczenia w wysokiej jakości wydarzeniach.

Program, który ma charakter branżowego uzupełnienia Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, powstawał w trakcie wielomiesięcznych konsultacji z poznańskim środowiskiem kultury oraz z mieszkankami i mieszkańcami Poznania. W spotkaniach, warsztatach i wywiadach brali udział zarówno profesjonaliści, jak i osoby, które nie deklarują się jako odbiorcy oferty kulturalnej. – Ich zdanie było dla nas równie ważne, by zrozumieć przyczyny nieuczestnictwa w kulturze dużych grup mieszkańców – mówi Justyna Makowska.

Realizacja programu przewidziana jest na kolejne 5 lat, potem nastąpi jego aktualizacja. Do tego czasu program będzie uzupełniany o konkretne działania, których celem jest lepsze dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb poznanianek i poznaniaków. Nadzorem nad jego wdrażaniem zajmie się Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Przyjęty dokument można przeczytać pod adresem: bit.ly/programdlakultury

WK/AW /poznan.pl/

 

(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave a Reply