Poznań gotowy na zimę

W zbliżającym się sezonie zimowym odśnieżanych będzie ponad 870 km poznańskich dróg i prawie 130 km ścieżek rowerowych. Miasto przeznaczy na to 26,5 mln zł.


Wydatki obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, jak również sprzątanie jezdni, chodników, placów miejskich, przejść podziemnych, kładek, poboczy, terenów zieleni, a także opróżnianie koszy ulicznych. W porównaniu z poprzednimi latami kwoty przeznaczone na ten cel będą większe i wyniosą 26,5 mln zł. W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosną one o ponad 3 miliony, a z sezonem 2015/2016 – o 6 mln zł.

W tym sezonie dostępne będą 43 pługoposypywarki (28 pozostających w pełnej gotowości do podjęcia działań oraz 15 podejmujących pracę w ciągu 6 godzin od wydania pierwszego polecenia działań). Z kolei dla obsługi chodników, placów i ścieżek rowerowych przeznaczonych będzie 18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka).

Standardy utrzymania

Podobnie jak w poprzednich latach sieć dróg w mieście podzielono na cztery kategorie: strategiczne, podstawowe, lokalne I oraz lokalne II. 

Sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 271,6 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz.

Sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 257,5 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu

Sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 212,6 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 4 – 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu

Sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 129,1 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 – 3,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu

Pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne w administracji ZDM obsługiwane będą doraźnie.

Zimowe utrzymanie dróg rowerowych

Z uwagi na rosnący z roku na rok ruch rowerowy zwiększona została długość odśnieżania systemowego dróg rowerowych. Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem), na sieci ścieżek rowerowych liczących 128,7 km, odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez jej właścicieli (zarządców). W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać piaskiem.

Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm. Używanieśrodków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Akcja zima i ekologia

Tak jak w latach ubiegłych zwracana będzie szczególna uwaga na zieleń przydrożną. Kontynuowane będzie stosowanie środków chemicznych wprowadzone w latach ubiegłych. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm. Stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej. Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne (uszorstniające).

W sezonie zimowym 2019/2020 osłoniętych zostanie 345 koron młodych drzew. Działania te chronią je przed aerozolem solnym. Zabezpieczonych będzie również prawie 27 tysięcy metrów bieżących terenów z roślinnością niską.

Kto będzie odśnieżał?

Sieci dróg obsługują wyłonione w przetargu firmy:

1.       Konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o., SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas

obsługuje: Nowe Miasto-Południe, Grunwald, Wilda;

2.       Konsorcjum firm: SUEZ Zachód sp. z o.o. oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j.

obsługuje: Nowe Miasto-Północ;

3.       Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o.;

obsługuje: Stare Miasto-Północ, Jeżyce

4.       Konsorcjum firm: KDS sp. z o.o. oraz Firma Handlowo – Usługowa Alkom, Henryk Sienkiewicza

obsługuje: Stare Miasto-Centrum

Bazy sprzętowo-materiałowe (załadunkowe) firm znajdują się przy ulicach: Góreckiej 104, Gołężyckiej 132, Jasielskiej 7B, Nowotarskiej 27 i Północnej 1.

Kontakt z ZDM

Dyspozytorzy zimowego utrzymania zarządzają i koordynują działania prowadzone przez firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg. Korzystają oni z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego w Wysogotowie pod Poznaniem.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień na wykonawców nakładane są kary umowne.

Zgłoszenia dotyczące Akcji Zima są przyjmowane całodobowo do 31 marca 2020 roku, w siedzibie ZDM, tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane); mail: zima@zdm.poznan.pl.

Zgłoszenia przyjmuje również miejska infolinia Poznań* Kontakt pod nr tel. 61 646 33 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00.

Planowane działania na drogach

Pogodę w najbliższych godzinach i jej wpływ na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej w zakładce Akcja Zima

Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane przez ZDM działania na drogach. 

W przypadku prognozy, która może wywoływać negatywne skutki na ulicach (np. przez śnieg czy gołoledź) aktualne informacje będzie można także znaleźć na profilu ZDM na Facebooku

ZDM/poznan.pl

(Visited 26 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz