POZNAŃ: Działania operatorów monitoringu wizyjnego w 2022 roku – blisko 8700 skutecznych interwencji

Nowa siedziba operatorów monitoringu miejskiego, 1232 kamery, blisko 8700 skutecznych interwencji i 139 zatrzymanych sprawców przestępstw, to w największym skrócie podsumowanie pracy tego zespołu w 2022 roku. Działający całodobowo system monitoringu miejskiego zdecydowanie zwiększa skuteczność działań strażników miejskich i policjantów, a praca operatorów podnosi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.


Kamery i rejon obserwacji

Operatorzy monitoringu miejskiego w Poznaniu mają do dyspozycji 1232 kamery. Wszystkie urządzenia cały czas nagrywają obraz, ale tylko część z nich jest obserwowana na bieżąco. Wybór rejonu do bezpośredniej obserwacji przez operatora ustalany jest przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, a także szeregiem miejskich jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę miasta. Dodatkowo dyżurni Komisariatów Policji przekazują operatorom listy ze zdjęciami osób poszukiwanych. 

Interwencje w podziale na rejony miasta

W minionym roku operatorzy przekazali dyżurnym Policji i Straży Miejskiej 8698 zaobserwowanych zdarzeń wymagających interwencji. Najwięcej, bo aż 4000 zgłoszeń, dotyczyło ścisłego centrum Poznania, rejonu Komisariatu Policji Stare Miasto. W innych częściach Poznania liczba zaobserwowanych zdarzeń przedstawiała się następująco: KP Grunwald – 1186, KP Północ – 1102, KP Wilda – 1013, KP Nowe Miasto – 746 i KP Jeżyce – 651.

Poszukiwani listami gończymi

W wyniku podjętych skutecznych interwencji policjanci zatrzymali 139 osób, sprawców czynów karalnych, takich jak:

 • posiadanie substancji psychoaktywnych – 71
 • dewastacja mienia – 25
 • sprawców rozbojów, kradzieży, pobić i uczestników bójek – 13
 • zakłócających porządek publiczny – 10
 • poszukiwanych listami gończymi, których operatorzy rozpoznali w przestrzeni publicznej  – 17 

Interwencje w liczbach

Najczęstsze zdarzenia wymagające interwencji Straży Miejskiej i Policji w 2022 roku to:  

 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem – 2899,
 • awarie i uszkodzenia infrastruktury drogowej i MPK – 1246,
 • osoby wymagające pomocy medycznej (leżące na ziemi, na ławkach itp.) – 1032,
 • uchybienia porządkowe – 989,
 • blokowanie, utrudnianie ruchu itp. przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy – 877,
 • osoby w kryzysie bezdomności – 378,

Trochę historii

W kwietniu 2010 r. Straż Miejska przejęła od Policji obserwację obrazów z kamer monitoringu wizyjnego miasta. Zmiany wprowadzone do ustawy o strażach gminnych pozwoliły na powierzenie obserwacji obrazu cywilnym pracownikom straży. W poszczególnych komisariatach policji wydzielono osobne pomieszczenia, w których zamontowano ekrany i pulpity sterownicze, zapewniając jednocześnie łatwy kontakt obserwatora z dyżurnymi policji i straży miejskiej. 

Początkowo system obejmował 146 kamer, w większości analogowych. Obecnie pracownicy straży mają do dyspozycji 1232 nowoczesne kamery cyfrowe o wysokich parametrach rozdzielczości, a ich siedziba znajduje się w jednym miejscu, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP.

/poznan.pl/

(Visited 85 times, 1 visits today)

Leave a Reply