Poznań: Drugi dziedziniec otwarty [FILM]

Łatwe przejście z placu Kolegiackiego na ul. Podgórną i kolejna dostępna dla wszystkich przestrzeń w centrum miasta – to efekty porozumienia, jakie Miasto Poznań zawarło z przedstawicielami Kościoła. Furtka na drugim dziedzińcu urzędu miasta została w czwartek oficjalnie otwarta. To pierwszy krok do zmian na tym terenie.

Porozumienie, jakie miasto zawarło z kurią, pozwoliło na ujednolicenie własności całego terenu pomiędzy tyłami dawnego kolegium jezuickiego i kościoła farnego, a parkiem Chopina. Dzięki temu miasto może otworzyć dla wszystkich poznaniaków łatwe przejście z placu Kolegiackiego na ul. Podgórną.

– Otwarcie tej przestrzeni dla mieszkańców jest kluczowe dla rewitalizacji obszaru staromiejskiego – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Jestem pewien, że szlak wiodący od ulicy Święty Marcin przez Park Chopina i Wolny Dziedziniec na Plac Kolegiacki i dalej na Stary Rynek, będzie jedną z najchętniej uczęszczanych tras pieszych w Poznaniu – zwłaszcza po zakończeniu prac modernizacyjnych w tych historycznych przestrzeniach.

Porozumienie między miastem a kurią to kolejna ze spraw, która została rozwiązana w poszanowaniu wzajemnych relacji i interesów. Do tej pory uregulowano już kwestie terenów tzw. Traszek ratajskich, terenów nadmaltańskich i kolejki Maltanki. Trwają już rozmowy nad kolejnymi działkami.

– Jesteśmy na etapie regulacji terenowo-prawnej tzw. ujścia Cybiny – wyjaśnia Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Przejęcie tego terenu od diecezji pozwoli nam odsłonić stare pruskie przejście na tereny maltańskie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli tam się spotkać i oficjalnie oddać tę przestrzeń mieszkańcom, łącząc ze sobą ważne szlaki piesze i rowerowe.

Przejście na drugim dziedzińcu będzie dostępne w godzinach dostosowanych do czasu otwarcia parku, czyli od 7 do 22. Ale otwarcie furtki i udostępnienie przestrzeni na tyłach fary to dopiero początek.

Miasto Poznań prowadziło prace związane z potencjalnym zagospodarowaniem terenu drugiego dziedzińca już od 2015 roku. W latach 2016 i 2017 wykonano na jego obszarze badania geofizyczne: odwierty i badanie radarowe. Wykazały one, że pod ziemią kryją się relikty wcześniejszej zabudowy, które – na podstawie bogatej ikonografii – można łączyć z konkretnymi budynkami wznoszonymi w tym rejonie przynajmniej od końca XVIII wieku. Niewykluczone, że przy południowej fasadzie kościoła farnego znajdują się pozostałości po fazach budowy świątyni lub relikty muru obronnego Poznania.

Dopiero badania archeologiczne pozwolą na pełną ocenę ich stanu zachowania, rozmiarów i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego w pierwszej kolejności Miasto Poznań skupi się na zaplanowaniu prac archeologicznych na terenie drugiego dziedzińca. Konieczne będzie zlecenie ekspertyz i przygotowanie postępowania przetargowego na prace archeologiczne.

Gdy archeolodzy zakończą swoje badania, miasto przygotuje materiały do ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie drugiego dziedzińca. Wytyczne konkursowe będą brały pod uwagę ustalenia zawarte w zwycięskim projekcie modernizacji placu Kolegiackiego. To dokument, który określa sposób zagospodarowania nie tylko samego placu Kolegiackiego, ale i jego okolic – w tym drugiego dziedzińca.

Wytyczne konkursowe będą również uwzględniać obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Definiuje on drugi dziedziniec jako plac miejski i daje możliwość jego zabudowy. Ewentualny budynek – liczący maksymalnie dwie naziemne kondygnacje – mógłby jednak stanąć wyłącznie w miejscu, w którym obecnie znajdują się garaże. Reszta terenu, czyli obecny parking,  powinna być miejscem otwartym i dostępnym dla mieszkańców Poznania.

AW /poznan.pl/

(Visited 47 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz