POZNAŃ: 1 października rozpocznie się obowiązkowa deratyzacja

Przez cały październik w Poznaniu trwać będzie akcja, której celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, przenoszonych przez szczury i myszy. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta mają obowiązek wyłożenia specjalistycznych preparatów do zwalczania gryzoni. W tym okresie właściwe służby będą kontrolować prowadzone działania.

Deratyzacja konieczna jest przede wszystkim w budynkach zabudowy wielolokalowej, punktach gastronomicznych, obiektach handlowych branży spożywczej, na targowiskach. Ponadto w szpitalach, hotelach, placówkach oświatowych, żłobkach i domach pomocy społecznej oraz obiektach, w których prowadzi się zbiorowe żywienie albo działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zarządcy i administratorzy wymienionych nieruchomości są zobowiązani do rozłożenia trutki już w dniu rozpoczęcia akcji, czyli 1 października. Przez cały miesiąc należy regularnie monitorować jej ilość w wyłożonych pojemnikach. Ważne jest również, aby przed rozpoczęciem samej deratyzacji wykonać niezbędne naprawy otworów i szczelin, którymi gryzonie mogą się przemieszczać.

W pobliżu trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze. Ponadto w okresie wyłożenia trucizny należy szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie dzieci i zwierząt domowych, aby nie miały one kontaktu z wyłożoną substancją. Profesjonalnie prowadzona deratyzacja wyklucza całkowicie metodę wykładania preparatu na tackach ze względu na duże ryzyko kontaktu z nim osób postronnych i czworonogów. Zarządca nieruchomości ma także obowiązek usuwać padłe szczury.

Właścicielom zwierząt podczas spacerów zaleca się zwrócenie uwagi zarówno na miejsca wyłożenia trutek (m.in. miejsca gromadzenia odpadów przy zabudowaniach, czy terenach wzdłuż ogrodzenia obiektu), jak również na padłe gryzonie, które po spożyciu preparatu mogą stanowić źródło wtórnego zatrucia pupili.

Służby skontrolują przestrzeganie tego obowiązku

Nad sposobem prowadzenia akcji czuwają odpowiednie służby. Przez cały okres deratyzacji, czyli  od 1 do 31 października, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli i zarządców nieruchomości. Sprawdzać będą wyłożenie preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowanie terenu.

W Poznaniu deratyzacja prowadzona jest dwa razy w roku – jesienią i na wiosnę. Dwukrotna akcja ma na celu ograniczanie populacji szczurów w mieście.

Od tego roku jesienna edycja akcji deratyzacyjnej uległa przesunięciu – z września na październik. Zmianę poprzedziły konsultacje ze specjalistami z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, którzy wskazali na konieczność dostosowania terminu wyłożenia trutek do wzmożonej aktywności sezonowej gryzoni. Ta jest uzależniona od pór roku, a co się z tym wiąże – warunków pogodowych. 

Specjaliści wskazują, że jeżeli warunki termiczne przez wiele lat sukcesywnie ulegają zmianom, wówczas schemat pogodowy utrwala się w zachowaniu zwierząt. Obecnie gryzonie później niż kiedyś zaczynają migrować na zimę do pomieszczeń.

Poradnik deratyzacyjny

Zgodnie z prawem, właściciele i zarządcy lokali zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości – niezależnie od terminów powszechnej deratyzacji.

Oprócz działań zarządców poszczególnych terenów czy nieruchomości, także mieszkańcy powinni stosować się do pewnych wytycznych. Obecności gryzoni sprzyja wyrzucanie resztek jedzenia na trawniki, w okolicach pojemników na odpady, czy dokarmianie ptaków chlebem. Resztki jedzenia należy umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach. Nie wolno wyrzucać ich do odpływów toalet i zlewów – przyciągają one szczury, które karmią się tym pożywieniem, a co za tym idzie, zwiększają swoją populację. 

Koordynujący akcję Wydział Gospodarki Komunalnej UMP przygotował poradnik deratyzacyjny, który zawiera praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego sposobu prowadzenia działań. Materiał jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WGK. Podane są tam także miejsca, do których można oddawać opakowania po trutkach.

poznan.pl

(Visited 78 times, 1 visits today)

Leave a Reply