Pożegnanie posła Józefa Gruszki. Uroczystości pogrzebowe z udziałem Wicemarszałka Sejmu

W środę 10 czerwca w Ociążu (woj. wielkopolskie) odbył się pogrzeb Józefa Gruszki, wieloletniego posła i samorządowca, polityka ruchu ludowego. W uroczystości wziął udział  wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który odczytał korespondencję od marszałek Sejmu Elżbiety Witek.


Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył posła Gruszkę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w imieniu głowy państwa przekazał minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

Elżbieta Witek podkreśliła w liście, że poseł Józef Gruszka był oddany ideom ruchu ludowego, a swoje obowiązki podejmował z odpowiedzialnością i niezwykłym zaangażowaniem. „Troszczył się o dobro wspólne i pomyślność obywateli. Otwarty na każdego człowieka i jego sprawy, nie zaniedbywał nigdy interesu ogółu. Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako mądry i bezkompromisowy polityk, głęboko oddany służbie publicznej, lecz także dobry i szlachetny człowiek, wierny wyznawanym poglądom i wartościom” – napisała Marszałek Sejmu.

Józef Gruszka był politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłem na Sejm II, III i IV kadencji. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zmarł w wieku 73 lat.

Źródło: Sejm.gov.pl, Fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki

(Visited 303 times, 1 visits today)

Leave a Reply