Nowy zastępca komendanta miejskiego PSP w Koninie

Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koninie.

Z dniem 1lutego 2021r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu, wielkopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Dariusz Matczak  w obecności zastępcy bryg. Jarosława Zemelczyka powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koninie mł. bryg. Sebastianowi Fabiszakowi. W uroczystości wręczenia aktu powołania uczestniczył również komendant miejski PSP w Koninie
bryg. Maciej Pilarski.


mł. bryg. Sebastian Fabiszak służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął  we wrześniu 1999 r. jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Następnie pełnił służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie na stanowiskach:  dowódcy zastępu, dowódcy sekcji,  dowódcy zmiany oraz naczelnika wydziału.

mł.bryg. Sebastian Fabiszak jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu  z 2001roku oraz studiów magisterskich w Wyższej  Szkole Umiejętności  Społecznych w Poznaniu.  Ukończył również studia podyplomowe w zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej
w 2017 roku oraz studia podyplomowe w zakresie przeszkolenia zawodowego  przygotowującego do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w roku 2021.Od 1 marca 2020 r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr  1 w  Koninie.

Opracowanie: st.kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. bryg. Lucyna Rudzińska

 

(Visited 21 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz