POWIAT NOWOTOMYSKI: Poseł M. Porzucek z radnymi deklarują kolejne miliony m.in. na szpital, stadion, oczyszczalnie [ZDJĘCIA, FILM]

W dniu dzisiejszym 31 maja br. odbyła się konferencja prasowa Posła RP Marcina Porzucka wraz z lokalnymi samorządowcami: Wójtem Gminy Miedzichowo Stanisławem Piechotą , Radnymi Rady Powiatu Nowotomyskiego Adamem Frąckowiakiem i Sylwestrem Kamyszkiem oraz Radnym Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Tomaszem Wlekłym.

Na konferencji obecni byli również pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu Sekretarz Powiatu Ewa Bąbelek oraz Adrianna Brzostowska – kierownik Wydziału Inwestycji.

Kolejne środki dla samorządów powiatu nowotomyskiego zostały pozyskane z rządowego programu.

Fot. Maciej Kasprzak / Wielkopolskamagazyn.pl

Powiat Nowotomyski z niemal 15 mln złotych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

To już pewne! W wyniku ostatniego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Nowotomyski otrzyma wsparcie finansowe w łącznej kwocie 14 775 000,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych – przebudowę szpitala w Nowym Tomyślu oraz przebudowę budynku Powiatowego Ośrodka DokumentacjiGeodezyjno – Kartograficznej.

 

Pierwsze zadanie obejmuje I etap rozbudowy i przebudowy szpitala powiatowego, w celu dostosowania obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID 19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Udarowego, Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. W ramach zadania planuje się dobudowę dwóch części kubaturowych przy wejściudo szpitala (budynek E), jak również budowę windy dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami. Rozbudowa integralniezłączona jest z istniejącą tkanką szpitala, co pozwoli na pełne dostosowanie SOR do przyjmowania pacjentów z chorobami zakaźnymi, jak również prowadzenia obowiązkowej wstępnej segregacji medycznej tzw. triażu. Ponadto, stworzone zostaną odpowiednie warunki dla diagnostyki obrazowej oraz funkcjonowania okulistyki jednego dnia, wydzielona zostanie przestrzeń dla przyjęć planowych do szpitala oraz powstaną niezbędne pomieszczenia socjalne i magazynowe. W ramach I etapu inwestycji planuje się również niezbędne prace związane z dostosowaniem budynku A i B do wymogów p.poż., wymianę windy oraz wyposażenie centralnej sterylizatorni, co pozwoli na kontynuację realizacji świadczeń w ramach istniejących oddziałów szpitalnych. Całkowity koszt przebudowy oszacowano na kwotę 11 500 000,00 zł, a dofinansowanie w postaci promesy inwestycyjnej w kwocie 9 775 000,00 zł stanowić będzie 85% kosztów inwestycji.

 

Drugie zadanie, które uzyskało dofinansowanie w kwocie 5 mln zł, obejmuje rozbudowę wraz z przebudową budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu. Realizacja zadania pozwoli na stworzenie niezbędnej przestrzeni biurowej i poprawę jakości świadczenia usług publicznych na rzecz mieszkańców powiatu oraz inwestorów. Projekt zakłada dobudowę do istniejącego budynku parterowego, nowego budynku piętrowego. W istniejącym obiekcie przebudowane zostaną pomieszczenia m.in. z przeznaczeniem na archiwum, natomiast cześć nowego piętrowego budynku przeznaczona zostanie na pomieszczenia biurowe. Obiekt dostosowany zostanie w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp na parter zapewniono poprzez wykonanie podjazdu, natomiast na piętro zaprojektowano klatkę schodową wyposażoną w windę. Zrealizowane zostaną również wszystkie elementy objęte planem zagospodarowania terenu takie jak chodniki, drogi wewnętrzne, parkingi i zieleńce.

W najbliższych tygodniach dopełnione zostaną formalności i przygotowane dokumenty pozwalające na ogłoszenie postępowań i wyłonienie wykonawców robót budowlanych. Początek prac jeszcze w tym roku.

Dodatkowo cieszy nas fakt, że wsparcie Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych trafiło do wszystkich gmin naszego powiatu.

W powiecie nowotomyskim dofinansowania otrzymały następujące inwestycje:

Powiat Nowotomyski

– 9 775 000,00 zł – rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I

– 5 000 000,00 zł – rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu

Gmina Nowy Tomyśl

– 9 999 000,00 zł – budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Tomyślu

Gmina Miedzichowo

– 3 800 000,00 zł – modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach

– 2 700 000,00 zł – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie

Gmina Opalenica

– 6 800 000,00 zł – przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych i sportowych w Opalenicy

Gmina Kuślin

– 9 000 000,00 zł – budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach

– 4 750 000,00 zł – modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie

Gmina Zbąszyń

– 3 800 000,00 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Reja w Zbąszyniu

– 6 800 000,00 zł – rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno- sportowego w Zbąszyniu

Gmina Lwówek

– 3 325 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice-Zębowo

– 4 275 000,00 zł – przebudowa drogi gminnej nr 383566P, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. a w czasie drugiego naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł,

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,

– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Program Inwestycji Strategicznych to dofinansowanie na budowę i modernizację m. in. dróg, szkół, przedszkoli i żłobków, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy sportowej.

W tej edycji samorządom w całej Polsce przyznano dofinansowanie o wartości 30 mld złotych. Dofinansowanie przynajmniej jednej zgłoszonej inwestycji otrzyma 98 proc. samorządów w Polsce. Wartość drugiej edycji programu była więc wyższa niż pierwszej, w której samorządy otrzymały 23,8 mld złotych.

 

 

(Visited 250 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz