Polskie miasta przyjazne starzeniu. Poznań zaprasza do współpracy!

Prezydenci polskich miast dyskutowali w Poznaniu o rozwiązaniach na rzecz poprawy jakości życia seniorów. W związku z tym, że społeczeństwo polskie starzeje się w coraz szybszym tempie, zorganizowanie takiego spotkania i wspólne podjęcie działań w tym obszarze zaproponował prezydent Jacek Jaśkowiak. 


Ideą spotkania było wspólne zaangażowanie wielu Miast i wzajemne czerpanie ze swoich doświadczeń, które przyczynić się może do zainicjowania nowych przedsięwzięć służących tworzeniu dogodnych warunków dla aktywnego i zdrowego starzenia się.

– Musimy się z tym zagadnieniem zmierzyć. Z jednej strony musimy przygotować nasze miasta na potrzeby seniorów. Z drugiej strony musimy myśleć jak wykorzystać potencjał osób starszych, które ze względu na ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie powinniśmy włączać w życie i funkcjonowanie miasta – mówił podczas spotkania prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. – Pracując dla seniorów w swoich miastach, ale też współpracując między sobą powinniśmy myśleć nie tyle o tym,  co możemy dla seniorów zrobić, ale o tym, co możemy zrobić z nimi razem. Wymiana doświadczeń w tym zakresie jest bardzo cenna, bo może przyczynić się do zainicjowania nowych przedsięwzięć na rzecz lepszych warunków do aktywnego i zdrowego starzenia się w naszych miastach.

W Poznaniu, podobnie jak w innych polskich miastach odsetek seniorów z roku na rok rośnie. Obecnie udział osób w wieku 65+, wynosi tu prawie 18,5%, wobec 13,6% w roku 2000. Władze miasta, świadome wyzwań jakie to zjawisko ze sobą niesie, od kilku lat podejmują szereg inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia najstarszych poznaniaków. Projekty, którymi w ramach wymiany doświadczeń Poznań mógłby się podzielić z innymi miastami, to m.in. program „Złota Rączka”, czyli bezpłatna pomoc seniorom w drobnych naprawach w domu, czy realizowane także w Łodzi „Pudełko Życia”.


– Nasze działania skierowane do seniorów realizujemy aż w siedmiu różnych obszarach. Prowadzimy też prace związane z opracowaniem polityki senioralnej, co jest wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Poznania. Dokument ten wskazywać będzie projekty i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się – mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, prezentując działania Poznania w zakresie polityki senioralnej.

W lipcu 2016 roku Miasto Poznań zostało przyłączone do sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, skupiającej miasta otwarte na potrzeby osób starszych. To z jednej strony zauważenie dotychczasowych działań miasta na rzecz seniorów, ale również przyjęcie założenia, by działania na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców zintegrować, nadając im wspólny cel: uczynienie miasta coraz bardziej przyjaznym starzeniu.

– Aktywne starzenie się jest procesem trwającym całe życie. Tworzenie miast przyjaznych starzeniu nie służy zatem wyłącznie osobom starszym, ale przynosi korzyści całej społeczności lokalnej – dodał Jędrzej Solarski.

Swoje projekty i programy w zakresie polityki senioralnej zaprezentowały podczas spotkania w Sali Białej także inne miasta, m.in. Gdańsk.
– Projektując naszą politykę senioralną,

kluczowe było dla nas to, by znaleźć równowagę pomiędzy działaniami aktywizującymi osoby starsze, a projektami zapewniającymi im pomoc i wsparcie w różnych sferach życia – mówiła Gabriela Dudziak, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. seniorów. – Gdańsk jest miastem rozległym. Znaczne odległości stanowią często spory problem dla osób starszych. Ze swoimi działaniami musimy zatem docierać do miejsc oddalonych od centrum. W tym celu rozwijamy współpracę z organizacjami pozarządowymi, którym powierzamy szereg działań, takich jak m.in. prowadzenie klubów seniora w dzielnicach peryferyjnych.

Do udziały w spotkaniu Poznań zaprosił w sumie 19 miast: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowę, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Kielce, Kołobrzeg, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Ostrów Wlkp., Słupsk, Sopot, Szczecin, Toruń, Warszawę, Wrocław i Zieloną Górę. W październiku miasta te mają podpisać deklarację, w której zobowiążą się do wspólnej pracy na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym obszarze.

Joanna Żabierek/biuro prasowe/ poznan.pl


(Visited 155 times, 1 visits today)

Leave a Reply