Podpisanie umowy na budowę drogi łączącej w Gnieźnie

29 września2021 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał ze spółką COLAS Polska umowę na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z DK nr 15 w Gnieźnie. W podpisaniu udział wzięli m.in. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i Jarosław Grobelny, Wiceprezydent Gniezna. Inwestycja zlokalizowana na terenach gmin Gniezno i Niechanowo ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego regionu oraz korzystnie wpłynąć na ruch turystyczny i gospodarczy.


Początek inwestycji stanowi pięciowlotowe rondo w rejonie skrzyżowań z ulicami: Graniczną, Cisową i Jastrzębią (w ciągu drogi krajowej nr 15). Wybudowany zostanie dodatkowy odcinek ul. Jastrzębiej do obsługi nieruchomości, które dotychczas miały dostęp z drogi krajowej. Następnie łącznik krzyżuje się z ulicami Grunwaldzką i Sosnową. W ciągu głównej trasy zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu dla lewoskrętów. Koniec realizacji zadania to 3-wlotowe rondo przy DW 260. Tutaj po stronie zachodniej poprowadzona będzie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m.

 Cieszymy się, że wspólne, samorządowe przedsięwzięcie znajduje pozytywny finał w postaci podpisania umowy i w końcu możemy rozpocząć realizację tak zwanej „małej obwodnicy” – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Należy pamiętać, że podpisanie umowy jest zwieńczeniem wieloletnich przygotowań inwestycji – szerokich i czasochłonnych starań, procedur, konsultacji. Ta nowa droga z pewnością zmieni na korzyść oblicze Gniezna, rozwiąże wiele problemów mieszkańców i poprawi sytuację komunikacyjną.

Z kolei Jarosław Grobelny, Wiceprezydent Gniezna, podkreślał, że przebieg drogi to wynik kompromisu między mieszkańcami tej części Gniezna a Lasami Państwowymi. – Przypomnę, że pierwotnie nowo budowana droga miała przebiegać ul. Leśną jako ulicą zbiorczą. Mieszkańcy najbliższej okolicy chcieli jednak zmiany jej przebiegu. W związku z tym Lasy Państwowe przedłożyły 3 propozycje, najmniej uciążliwe zarówno z punktu widzenia gospodarki leśnej, jak i komfortu najbardziej zainteresowanych mieszkańców. W trakcje konsultacji mieszkańcy wybrali jedną z nich – tłumaczył zastępca prezydenta Gniezna Jarosław Grobelny. I dodał, że budowa nowej drogi łączącej jest istotna, bo tu planowane jest przekierowanie ruchu tranzytowego, co ma odciążyć i ograniczyć natężenie ruchu na ul. Wolności.

 • Długość odcinka: 2,2 km
 • Wartość robót: 21,9 mln zł
 • Dofinansowanie Unii Europejskiej: 16,8mln zł
 • Udział finansowy Miasta Gniezno:3,4 mln
 • Udział finansowy Budżetu Państwa: 1,7 mln złotych
 • Wykonawca: COLAS Polska
 • Termin odbioru ostatecznego inwestycji: 404 dni od daty podpisania umowy (listopad 2022)

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • budowę dwóch rond
 • budowę dwóch czterowlotowych skrzyżowań
 • budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem drogowym
 • budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów rowerowych
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym znaków aktywnych na wyspach wzniesionych
 • budowę przepustów, przebudowę istniejących zjazdów

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje w tym roku również rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód -Skandawa oraz linią kolejową Oleśnica-Chojnice w Gnieźnie, odnowę nawierzchni ulic Kiszkowskiej i Poznańskiej w Gnieźnie oraz remont dylatacji na estakadach w ciągu Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

(Visited 13 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz