Pleszewskie CKiW OHP podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie oraz   Stowarzyszenie Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty  w Pleszewie podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem umowy są  wspólne działania koncentrujące  się  na szeroko pojętej  edukacji historycznej  w  środowisku dzieci i  młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.


Umowę podpisano 27 stycznia  w siedzibie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Swoje podpisy pod porozumieniem  z ramienia  Stowarzyszenia złożyli prezes Maciej Grzesiński i sekretarz Tomasza Wojtala,  a  CKiW OHP  reprezentowali dyrektor  Krystian Piasecki oraz jego zastępca Sylwia Kordylas. Treść porozumienia zakłada  m.in. edukację historyczną i upowszechnianie historii Ziemi Pleszewskiej oraz  historii OHP. Ale nie tylko.

  – Bardzo ważne jest również przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz  realizacja zadań w zakresie kształcenia i wychowania ludzi młodych, pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Angażując naszych podopiecznych w działania prospołeczne chcemy też wśród nich nie tylko szerzyć pustawe patriotyczną, ale i też  popularyzować  wiedzę  na temat wybitnych postaci historycznych związanych z Wielkopolską, a w szczególności bohaterów Ziemi Pleszewskiej. – powiedział Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

Stowarzyszenie Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty  w Pleszewie zajmuje się   przede wszystkim propagowaniem historii  i  rekonstrukcją historyczną. Jego działacze  występują w replikach żołnierskich  mundurów oraz  korzystają  z  wyposażenia, które w znacznej części jest oryginalne  i pochodzi  z prywatnych kolekcji członków grupy.

– W ramach zawartego porozumienia planujemy też organizowanie tzw. żywych lekcji historii  oraz prelekcji i wystaw skierowanych przede wszystkim do młodzieży OHP, ale i też społeczeństwa Pleszewa. Chcemy również wspólnie z Centrum stworzyć Salę Tradycji 70 Pułku Piechoty  w Pleszewie, która będzie składała się z eksponatów w znacznej mierze pochodzących z naszych kolekcji  i zbiorów OHP. – dodał Tomasz Wojtala, sekretarz  Stowarzyszenia.

Przypomnijmy – od 26 lat siedzibą CKiW OHP w Pleszewie są tereny byłej jednostki wojskowej. W latach 1920-1939 stacjonował tam 70 Pułk Piechoty. Jednym z jego dowódców, którzy pozostawili po sobie spuściznę dla kolejnych pokoleń mieszkańców miasta był w latach 1927-1935 ówczesny pułkownik dyplomowany Mieczysław Mozdyniewicz. W  2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie odbyło się uroczyste pośmiertne mianowanie dowódcy  na stopień generała brygady.

 

 

(Visited 60 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz