Nowy Tomyśl: Uwaga! Utrudnień w ruchu! Rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy Piłsudskiego

Z dniem 22 marca 2019 roku nastąpi rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu.


Zakres inwestycji obejmie odcinek ulicy od placu Chopina do ul. Jana Pawła II. Planowany termin zakończenia inwestycji to 9 sierpnia 2019 r.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu odcinek przebudowywanej ulicy podzielony zostanie na dwa etapy, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie realizacji zadania zapewniony będzie stały dojazd pojazdów policji do budynku Komendy Powiatowej, pojazdów poczty do siedziby Poczty Polskiej, pojazdów SGB do budynku Banku Spółdzielczego oraz w miarę potrzeb pojazdów służb komunalnych.

Pierwszy etap, na którym zostaną rozpoczęte prace obejmie odcinek pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Witosa. Po zakończeniu pierwszego etapu prace rozpoczną się na drugim odcinku pomiędzy ul. Witosa, a placem Chopina.
Prowadzenie robót i stosowanie objazdów powodować będzie utrudnienia w ruchu drogowym.
Za powstałe utrudnienia wszystkich mieszkańców przepraszamy.

Źródło: Gmina Nowy Tomyśl 

(Visited 746 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz