Nowy Tomyśl – Radni poparli propozycję burmistrza zwiększenia środków na dokończenie ponad 200 m drogi

Wczoraj radni poparli propozycję burmistrza zwiększenia środków na dokończenie ponad 200 m drogi (m. in. budowę chodników, wykonanie jezdni z kostki oraz budowę przepustów) na ul. Krętej w Jastrzębsku Starym oraz na utwardzenie i równanie dróg gminnych gruntowych. /zdjęcia: Gmina Nowy Tomyśl/


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W czwartek ,8 lutego 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyła się  XLVI (46) sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.
5. Zakończenie sesji.

Więcej : 

 

(Visited 515 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz