Nowy Tomyśl: PSL odkrywa karty! Prezentacja kandydatów do Sejmu i Senatu. Na listach cenieni i doświadczeni samorządowcy. [FILM]

We wtorek, 3 września br. na Placu Niepodległości w Nowym Tomyślu przy największym wiklinowym koszu świata Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło swych kandydatów do Sejmu w okręgu 38 (obejmuje obszar powiatów chodzieskiego, czarnkowsko trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego i złotowskiego i do Senatu w okręgu 89 (obejmuje obszar powiatów grodziskiego,  międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego i wolsztyńskiego) .

Prezentacji kandydatów dokonał Krzysztof Paszyk, Poseł RP, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce, Przewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego V kadencji . 

W spotkaniu udział wzięli Senator RP Jan Filip Libicki, Maria Galas /powiat nowotomyski/ – Radna Rady Powiatu Nowotomyskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego w kadencji 2014-2018, Agnieszka Linkiewicz-Mendel /powiat grodziski/ – skarbnik Powiatu Nowotomyskiego w kadencji 2015-2019, organizatorka półmaratonu grodziskiego, Józef Kwaśniewicz /powiat szamotulski/ – Starosta Powiatu Szamotulskiego poprzedniej kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego, Jarosław Maciejewski /powiat złotowski/ – Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Wlkp. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Radosław Łanoszka / powiat szamotulski/ – Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego, Bartłomiej Górny /powiat wolsztyński/ – Dyrektor Zespołu Szkół w Buczu.

Cała lista kandydatów PSL w okręgu 38.
1. Krzysztof Paszyk /powiat obornicki/ – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmiku Wielkopolskiego V kadencji

2. Błażej Parda /powiat pilski/ – Poseł na Sejm RP, ekonomista, przedsiębiorca

3. Tadeusz Teterus /powiat czarnkowsko-trzcianecki/ – Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego poprzedniej kadencji, Radny Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

4. Jarosław Maciejewski /powiat złotowski/ – Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Wlkp. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

5. Tomasz Kranc /powiat wągrowiecki/ – Starosta Powiatu Wągrowieckiego

6. Marcin Piszczek /powiat pilski/ – Radca prawny

7. Agnieszka Linkiewicz-Mendel /powiat grodziski/ – skarbnik Powiatu Nowotomyskiego w kadencji 2015-2019, organizatorka półmaratonu grodziskiego

8. Józef Kwaśniewicz /powiat szamotulski/ – Starosta Powiatu Szamotulskiego poprzedniej kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego,

9. Anna Korpik /powiat międzychodzki/ – była zastępca wójta gminy Kwilcz, Wielkopolski Wicekurator Oświaty 2009-2010, przewodnicząca Rady Powiatu Międzychodzkiego 2006-2010, w latach 2002-2006 radna Rady Powiatu Międzychodzkiego, dyrektor placówek oświatowych w gminie Kwilcz 1994-2009.

10. Julian Hermaszczuk /powiat chodzieski/ – Wicestarosta Chodzieski

11. Jolanta Lubińska /powiat pilski/ – b. dyrektor. ZS im S. Staszica w Pile, b. dyr. Wydziału Oświaty Starostwa Pilskiego w Pile

12. Małgorzata Bejma /powiat wągrowiecki/ – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wągrowcu

13. Lucyna Nawrot /powiat czarnkowsko-trzcianecki/ – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

14. Sławomira Król /powiat pilski/ – Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Terenowy Pobórka Wielka

15. Daniel Sztych /powiat złotowski/ – Wicestarosta Powiatu Złotowskiego poprzedniej kadencji, Radny Rady Powiatu Złotowskiego

16. Maria Galas /powiat nowotomyski/ – Radna Rady Powiatu Nowotomyskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego w kadencji 2014-2018

17. Radosław Łanoszka / powiat szamotulski/ – Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego

18. Bartłomiej Górny /powiat wolsztyński/ – Dyrektor Zespołu Szkół w Buczu

(Visited 467 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz