Nowy Tomyśl: Pomyłka przy wydawaniu zwłok. Oświadczenie Dyrekcji Szpitala

Nowy Tomyśl: Pomyłka przy wydawaniu zwłok. Oświadczenie Dyrekcji Szpitala

W związku z doniesieniami medialnymi związanymi ze stwierdzeniem nieprawidłowości przy wydawaniu zwłok i spekulacjami wokół tego tematu wyjaśniamy, że doszło do pomyłki,


którą popełniły zarówno firma pogrzebowa, wydająca zwłoki, jak i firma przejmująca je w imieniu rodziny zmarłego. 

Jak wyjaśniły obie strony, błąd po jego stwierdzeniu został natychmiast naprawiony. 
O powyższym została powiadomiona dyrekcja szpitala, w wyniku czego niezwłocznie wszczęto postępowanie wyjaśniające wraz z wyciągnięciem należytych daleko idących konsekwencji.
Niestety niestaranność w wykonywaniu obowiązków przez pracowników obu firm pogrzebowych ugodziła w dobre imię naszego szpitala. 
Serdecznie przepraszamy wszystkie osoby, u których doniesienia o powyższej sprawie wywołały niepokój. 
W sposób szczególny składamy wyrazy współczucia Rodzinom osób zmarłych, które zostały narażone na dyskomfort związany z zaistniałą sytuacją.

Dyrekcja Szpitala w Nowym Tomyślu

(Visited 2 328 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz