Nowy Tomyśl – Uwaga ! Płonie zboże na pniu, ścierniska i maszyny rolnicze

Upalne lato spowodowało, że tegoroczne żniwa rozkręciły się na dobre. Utrzymująca się pogoda sprawiła, że rolnicy nie muszą obawiać się opadów deszczu.


Niestety panująca susza i wysokie temperatury doprowadziły do zwiększenia zagrożenia pożarowego podczas żniw. Tylko we wtorek, 24 lipca 2018r., strażacy z powiatu nowotomyskiego dwukrotnie dysponowani byli do pożarów upraw rolnych. Około godziny 15:30 pięć zastępów gaśniczych z JRG Nowy Tomyśl, OSP Kuślin, OSP Wąsowo i OSP Michorzewko gasiło ściernisko na powierzchni 3 hektarów. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do zapalenia zboża na pniu i nie odnotowano strat materialnych. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja podczas pożaru w miejscowości Nowa Wieś Zbąska. Tam ogień strawił 2 hektary zboża na pniu oraz kombajn zbożowy marki Class. Straty spowodowane pożarem wstępnie oszacowano na kwotę 607 tysięcy złotych. Do walki z żywiołem zadysponowani zostali strażacy z JRG Nowy Tomyśl, OSP Zbąszyń, OSP Nądnia, OSP Przyprostynia, OSP Nowa Wieś Zbąska, OSP Zbąszynek i OSP Dąbrówka. Na szczęście działania gaśnicze strażaków wsparte sprzętem rolniczym spowodowały, że ogień nie przeniósł się na pozostałą cześć ogromnego areału zboża.
 

Informacja prasowa dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas żniw i omłotów oraz składowaniu płodów rolnych.


Komenda Powiatowa PSP w Nowym Tomyślu przypomina o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych.

Okres letni to czas intensywnych prac żniwnych. Podczas zbioru płodów rolnych pamiętajmy, że minimalna odległość maszyn od stert, stogów, drewnianych budynków powinna wynosić 5 m. Zabezpieczajmy rury wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier. Zapewnijmy możliwość bezpiecznego i szybkiego opuszczenia przez ludzi i sprzęt stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego na wypadek pożaru. Benzynę czy olej napędowy przechowujmy w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, najlepiej w zamkniętych, metalowych pojemnikach, w odległości co najmniej 10 m od miejsca od stogu, w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych. Miejsca stertowania i kombajnowania powinniśmy wyposażyć w gaśnice, pojemnik z wodą z wodą o pojemności min. 200 litrów wraz z wiadrem, a jeszcze lepiej beczkowóz z wodą oraz w sprzęt do oborania miejsca powstania pożaru. Nie palmy tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie palnych płodów rolnych.

Przy ustawianiu stert i stogów zwracajmy uwagę na kilka zasad.

· stogi nie mogą przekraczać powierzchnią 1000 m2 lub kubatury 5000 m3 .

· przy ustawianiu stert i stogów należy zachować odległości co najmniej :

¾ od drewnianych budynków – 30 m,

¾ od budynków niepalnych – 20 m,

¾ od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,

¾ od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

¾ od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

¾ od lasów i terenów zalesionych – 100 m.

· między stertami, stogami należy zachować odległość 30 m.

· wokół stert i stogów należy przeorać pole wykonując pas o szerokości co najmniej 2 m, ale pas powinien być wykonany w odległości 3 m od stogu.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach.

Przepisy karne przewidują mandaty za nie dostosowanie się do tych zaleceń.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe sianokosów i żniw

Zabezpieczenie gospodarstw

· Sprawdzenie miejsc magazynowania plonów, ich bezpieczeństwa pożarowego,

· Sprawdzenie sprawności maszyn i urządzeń znajdujących się w miejscach, przewidywanego składowania siana i zboża,

· Przygotowanie zasobu środków gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego,

· Zorganizowanie dozoru nad małymi dziećmi.

Postępowanie z sianem

Aby nie dopuścić do samozapalenia :

· zwozić siano, gdy wilgotność wynosi około 15 – 16 %. Sposoby sprawdzenia – trzask przy skręceniu siana, nie pojawiają się ślady wody, skręcone powrósło powoli odkręca się, ale nie całkowicie,

· mierzyć temperaturę w ciągu pierwszych trzech tygodni po złożeniu,

· stóg zabezpieczyć przed działaniem wody opadowej.

W przypadku stwierdzenia wzrostu temperatury wewnątrz składowiska ponad temperaturę otoczenia, siano powinno być przewietrzone i ponownie przesuszone oraz przełożone z jednego miejsca na drugie.

Praca kombajnu zbożowego

Przed rozpoczęciem prac należy usunąć z podzespołów ślady smarów olejów i paliwa, silnik oczyścić dokładnie z pyłu i zanieczyszczeń, sprawdzić stan instalacji elektrycznej, akumulatorów, sprawdzić złącza i zaciski elektryczne. Nie wolno eksploatować silnika przy uszkodzonym lub zanieczyszczonym tłumiku wydechu. Należy systematycznie usuwać zanieczyszczenia z osłony chłodni. Maszynę przed rozpoczęciem prace należy osłuchać, a po kilku minutach sprawdzić temperaturę łożysk, przekładni i oblachowania. Osoba obsługująca kombajn musi bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża, należy natychmiast wyłączyć mechanizm tnący i odjechać od łanu zboża. Następnie poprzez mechanizm omłotowy i wytrząsacz trzeba wyrzucić palące się zboże na zewnątrz. Następnie obsługujący pojazd powinien przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy gaśnic.

Zabezpieczenie kombajnu powinny stanowić dwie gaśnice min. 6 kg. Dodatkowo powinna być wożona łopata, saperka do ewentualnego przysypywania ziemią płonącej słomy. Po zakończeniu pracy, podczas parkowania, od maszyny powinny być odłączone akumulatory.

Kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.

Wskazówki ogólne

W celu minimalizacji strat, w przypadku powstania pożaru, warto dokonać oborania pól od strony dróg publicznych oraz wykonać dodatkowe pasy przeoranej ziemi w zbożu, dzieląc pole na mniejsze kawałki, które mogą zatrzymać czoło pożaru.

Niemniej ważne są również wjazdy na pola. Jeżeli na pole o powierzchni kilkudziesięciu hektarów będzie np. tylko jeden wjazd, szanse uratowania zboża są niewielkie. Im więcej wjazdów, tym mniejsze straty.

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński
Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl oraz OSP WąsowoZobacz również …

(Visited 3 516 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz