Nowy Tomyśl – Konferencja „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku zorganizowana została konferencja z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt. Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą . Spotkanie, pod patronatem Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Starosty Nowotomyskiego zostało zorganizowane przez Sąd Arbitrażowy działający przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Tegoroczny, jubileuszowy zjazd zbiegł się z obchodami 10-lecia powstania Sądu Arbitrażowego.

Konferencję otworzył Piotr Nowaczyk arbiter i mediator reprezentant Polski przy International Chamber of Commerce w Paryżu. Następnie głos zabrał Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Krótką przemowę wygłosili również: Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz Sekretarz Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Zbigniew Markowski.

Organizowana w Nowym Tomyślu międzynarodowa konferencja stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR (Alternative Dispute Resolution – alternatywne metody rozstrzygania sporów) w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących w/w zagadnieniami.

Chcąc przybliżyć uczestnikom spotkania atrakcje gminy Nowy Tomyśl zaaranżowane zostało stoisko reklamowe przygotowane przez Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego.

Źródło: nowytomysl.pl

This slideshow requires JavaScript.

(Visited 484 times, 1 visits today)

Leave a Reply