Nowe zasady w pleszewskim OHP

Podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie wracają od września do szkoły i internatu. Są już opracowane wytyczne na podstawie zaleceń Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, które dotyczą organizacji pracy i nauki w warunkach pandemii. Konieczne jest też przeprowadzenie szkoleń dla kadry opiekuńczo-wychowawczej i uczniów dotyczących zachowania zasad sanitarnych.


Koronawirus wciąż jest w natarciu, toteż konieczne okazało się  wypracowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, dzięki którym możliwe będzie odbywanie zajęć na terenie CKiW. I tak do szkoły wrócą ci uczniowie, którzy nie wykazują objawów sugerujących infekcji  dróg oddechowych. Ponadto członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą przebywać na kwarantannie bądź też w izolacji.  Konieczne jest też zapewnienie odpowiednich środków dezynfekcyjnych do rąk i odkażania pomieszczeń. Wśród pozostałych zaleceń jest też konieczność  używania maseczek, przyłbic i jednorazowych rękawiczek przez osoby z zewnątrz, które będą odwiedzały Centrum.
 
 – Bezpieczeństwo uczniów i kadry jest dla nas priorytetem, dlatego wszystkie zalecenia zostaną wdrożone i będą rygorystycznie przestrzegane. Jest to w interesie nas wszystkich, bo im większy reżim sanitarny, tym mniejsze szanse na zakażenie i dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.- wyjaśnia  Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW.
 
Zalecenia  higieniczno-sanitarne dotyczą też zachowania  dystansu  fizycznego od innych osób  i ograniczania kontaktów osobistych.
 
– Przedmioty, których nie można umyć i zdezynfekować-  zgodnie z wytycznymi zostaną wykluczone z użytkowania. Natomiast te, bez których nie da się funkcjonować-  na przykład szkolne ławki i krzesła, czy przedmioty niezbędne do odbywania praktyk – będą regularnie odkażane po każdym użytkowniku. Podobne zasady będą obowiązywały w szkolnej stołówce, w której posiłki młodzież będzie jadała zmianowo w takich grupach, w jakich na co dzień funkcjonuje w szkole. Chodzi przede wszystkim o to, aby zminimalizować ryzyko przenoszenia wirusa. – dodaje Sylwia Kordylas.
 
 Natomiast przyszli uczniowie nadal mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Można je dostarczać w formie elektronicznej lub osobiście. Możliwość kontynuowania nauki istnieje  w tamtejszej szkole podstawowej . Przyjmowane są tam osoby, które   ukończyły   minimum  15  rok życia i nie ukończyły 18 roku życia. Z kolei do szkoły branżowej I stopnia mogą zostać przyjęci ci, którzy w bieżącym roku ukończyli szkołę podstawową i 18 rok życia.
 
(Visited 32 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz