Nowe śledztwo CBA. Ustawiane przetargi na sprzęt medyczny . Sześć osób zatrzymanych

Pracownik znanej firmy oferującej specjalistyczny sprzęt medyczny oraz pięciu przedstawicieli placówek służby zdrowia zatrzymanych przez CBA. Postępowanie dotyczy ustawiania przetargów na sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie szpitali.


Łączna wartość zamówień objętych śledztwem, w których miało dojść do nieprawidłowości to na chwilę obecną ok. 5 mln zł.

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu śledztwo dotyczące rozpowszechniania w celu osiągnięcia korzyści majątkowych informacji mających istotne znaczenie dla zawarcia umów w ramach prowadzonych przetargów oraz wchodzenia w porozumienie z innymi osobami na szkodę instytucji, na rzecz których były organizowane przetargi. Postępowanie obejmuje lata 2019-2020. Zostało wszczęte w oparciu o materiały własne, zgromadzone w Delegaturze CBA w Warszawie.

W związku z tą sprawą funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć osób, w tym przedstawiciela znanej firmy oferującej specjalistyczny sprzęt medyczny oraz pięciu przedstawicieli placówek służby zdrowia. Czynności przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Wszyscy usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu zarzuty zmowy przetargowej.

Jak ustalili śledczy, przedstawiciel firmy dostarczającej sprzęt medyczny dla placówek służby zdrowia, wchodził w nieformalne porozumienie z pracownikami tych jednostek odpowiedzialnymi za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia lub bezpośrednio biorącymi udział w pracach komisji przetargowych. W wyniku zakulisowych rozmów, placówki publicznej służby zdrowia ogłaszały konkursy na dostawy sprzętu z wykorzystaniem kryteriów przygotowanych przez dostawcę tego typu urządzeń, który również ubiegał się o udzielenie zamówienia. Tym samym dochodziło do tzw. zmowy przetargowej i rozpowszechniania informacji z przetargu.

Ujawniony proceder miał charakter ogólnokrajowy, do nieprawidłowości dochodziło w licznych szpitalach publicznych. Tym sposobem nabywano głównie sprzęt ratowniczy wchodzący na wyposażenie nowych karetek pogotowia m.in. w postaci urządzeń do kompresji klatki piersiowej i defibrylatory. Łączna wartość zamówień objętych śledztwem, w których miało dojść do nieprawidłowości to ok. 5 milionów złotych.

Jest to pierwsza realizacja w tej sprawie. Gromadzone są kolejne materiały. Niewykluczone dalsze zatrzymania i zarzuty.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

(Visited 533 times, 1 visits today)

Leave a Reply