NIK skontroluje Biuro Ochrony Rządu

W połowie maja 2017 roku NIK rozpocznie zapisaną w planie pracy kontrolę dot. przeciwdziałania terroryzmowi i zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Podczas kontroli sprawdzone zostaną m.in.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji i Biuro Ochrony Rządu. Przeprowadzenie kontroli, która sprawdzi jak ochraniane są najważniejsze osoby w państwie zaplanowano już w ubiegłym roku.

Kontrola pt. „Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych” została ujęta w Planie Pracy NIK na 2017 rok, zatwierdzonym uchwałą Kolegium NIK z dnia 26 października 2016 roku. Terroryzm stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Analiza obszarów ryzyka przeprowadzona przez NIK, a także sygnały otrzymywane spoza Izby wskazywały, że w systemie zapewnienia bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie mogą występować problemy, a osoby ochraniane mogą stać się celem  ataków terrorystycznych.

Zakres badań NIK będzie obejmował wszystkie aspekty aktywności Biura Ochrony Rządu: począwszy od analizy zagrożeń i planowania działań ochronnych, poprzez czynności związane z transportem oraz zabezpieczeniem konkretnych wydarzeń z udziałem osób ochranianych przez BOR.

NIK planuje zakończenie kontroli w pierwszym kwartale 2018 roku.

żrodło: NIK , Fot. bor.gov.pl

(Visited 138 times, 1 visits today)

Leave a Reply