Nieszczelny zawór w cysternie kolejowej przewożącej propan.

We wtorek 04.06.2019 około godziny 02:17 do SKKP w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o rozszczelnieniu cysterny kolejowej na stacji w Krążkowach. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG Kępno, OSP Kępno, OSP Olszowa, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Oficera w Dyspozycji Komendanta.


Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że na bocznicy kolejowej stoi skład pociągu z cysternami przewożącymi Propan (substancja o numerze UN 1978). Maszynista przebywał w lokomotywie. Rewident składu przekazał informację o niewielkim ulatnianiu się gazu z szóstej cysterny za lokomotywą. Brak osób poszkodowanych.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia następnie Decyzją Kierującego Działaniami Ratowniczymi wyznaczono strefę zagrożenia, wstrzymano ruch pociągów oraz odłączono zasilanie trakcji. W kolejnej fazie działań przy użyciu detektora wielogazowego sprawdzono teren wokół cysterny oraz przy uszkodzonym zaworze pod cysterną. Nie stwierdzono zagrożenia. Równocześnie sprawiono 4 linie gaśnicze do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Po przybyciu na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego powtórnie przeprowadzono pomiary strefy wokół cysterny. Pomiary specjalistów również nie stwierdziły zagrożenia.

Po telefonicznych uzgodnieniach ze specjalistą transportu Lotos Kolej oraz Głównym Dyspozytorem Zmianowym PKP ustalono że skład pociągu zostanie dopuszczony  do dalszej trasy.

Opracowanie: kpt. Paweł Michalski., KP PSP Kępno

(Visited 219 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz