Nienormatywny przewóz ścieków do oczyszczalni

Pojazd asenizacyjny okazał się pojazdem nienormatywnym. Przewożone nieczystości ciekłe zmieniły charakterystyki masowe pojazdu tak, że ważył więcej niż powinien i wywierał zwiększony nacisk osi na drogę. Skontrolowali go na wniosek mieszkańców Gniezna miejscowi inspektorzy transportu drogowego.


Krajowy przewóz na potrzeby własne wykonywał 21 lipca polski przedsiębiorca, którego pojazd został zatrzymany na gminnej drodze i zważony przez inspektorów z Gniezna. Kierowca przewoził około 16 metrów sześciennych nieczystości ciekłych do miejscowej oczyszczalni ścieków. Trzyosiowa, 26-tonowa, ciężarówka przekroczyła dopuszczalną masę całkowitą o 3,4 t. Także dopuszczalny nacisk grupy osi został przekroczony o 2,05 t przy normie 19,0 t. Za ujawnione naruszenia zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy na kwotę 10.000 zł. Przedsiębiorca, a zarazem kierowca, doprowadził pojazd do normatywności przez przepompowanie nadmiaru ładunku do innego pojazdu. Kontrola została przeprowadzona na prośbę okolicznych mieszkańców, którym przeciążone pojazdy dewastują drogi dojazdowe. /witd-poznan/

(Visited 377 times, 1 visits today)

Leave a Reply