Nienormatywny przewóz na drodze ekspresowej S5

O ponad 2 t przekroczona została dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, którym przewożona była koparka i pompa. Nienormatywny zestaw zatrzymali wielkopolscy inspektorzy z Leszna.


13 lutego na wielkopolskim odcinku drogi ekspresowej S5 inspektorzy z Leszna sprawdzali, czy normy masowe pojazdów nie były przekroczone. Podczas jednej z kontroli stwierdzili zawyżenie dopuszczalnych parametrów zespołu pojazdów. Masa rzeczywista pojazdu członowego, którym przewożono koparkę gąsienicową oraz pompę, wynosiła 42,1 t i tym samym została przekroczona o 2,1 t. W związku ze stwierdzonym naruszeniem inspektorzy zakazali dalszej jazdy do momentu przeładowania nadmiaru ładunku na inny pojazd. Wobec przewoźnika zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną na łączną kwotę 7.000 zł.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

(Visited 3 285 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz