Naruszenia z czasu pracy kierowcy

Zaniedbania związane z czasem pracy, naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty kierowcy ujawnili podczas kontroli drogowej inspektorzy z Poznania.
9 stycznia przed północą, podczas nocnych działań, na autostradzie A2 w okolicach Gołusek inspektorzy z Poznania zatrzymali do kontroli pojazd członowy polskiego przewoźnika. Przedsiębiorca wykonywał przewóz międzynarodowy łatwo psujących się produktów żywnościowych (ATP) z Polski do Wielkiej Brytanii. Podczas kontroli danych cyfrowych pobranych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego inspektorzy ujawnili 11 naruszeń z zakresu czasu pracy.

Kierowca otrzymał mandaty karne w sumie na 1.000 zł, natomiast wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w kwocie 2.250 zł za naruszenia z zakresu czasu pracy kierowcy oraz za naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty kierowcy.

(Visited 280 times, 1 visits today)

Leave a Reply