NA SKRÓTY BEZ ZEZWOLENIA

Z całkiem normatywnym ładunkiem prętów stalowych kierowca prowadził pojazd po drogach powiatowych, na które nie miał odpowiedniego zezwolenia.




W Pępowie 5 marca do kontroli zatrzymano pojazd lokalnego przewoźnika, którym wykonywany był transport drogowy stali ze Śląska do nieopodal położonego Gostynia. Inspektorzy z oddziału ITD w Lesznie stwierdzili, że ciągnik wraz z naczepą był normatywny w zakresie dopuszczalnej masy. Powstało jednak pytanie, dlaczego ten zestaw pojazdów nie poruszał się drogami krajowymi, a powiatowymi o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 8 ton? Z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że przewoźnik wybierał najkrótsze drogi bez uwzględniania ich dopuszczalnego nacisku. Kontrola wykazała, że nacisk osi napędowej wynosił 10 ton i był przekroczony dla drogi powiatowej. Kierowca nie okazał zezwolenia kategorii pierwszej na ten odcinek, co spowodowało wszczęcie wobec przewoźnika postępowania administracyjnego zagrożonego karą pieniężna w wysokości 1,5 tysiąca złotych.    

witdpoznan.pl

(Visited 329 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz