Mobilna Jednostka Diagnostyczna w rejonie leszczyńskim

Przez pięć dni w rejonie leszczyńskim działania wielkopolskiej inspekcji prowadzone były z użyciem Mobilnej Jednostki Diagnostycznej.

W okresie od 22 do 26 kwietnia leszczyńscy inspektorzy transportu drogowego do kontroli technicznej pojazdów wykorzystywali Mobilną Jednostkę Diagnostyczną.  Działania prowadzono na drogach powiatów leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego i śremskiego. Szczegółowej kontroli technicznej poddano ponad czterdzieści pojazdów. W osiemnastu przypadkach stwierdzone nieprawidłowości zakończyły się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W siedmiu pojazdach stwierdzono usterki niebezpieczne, które dodatkowo spowodowały wszczęcia postępowań administracyjnych wobec przewoźników i osób zarządzających transportem. Poruszanie się z pojazdem z usterkami niebezpiecznymi zagrożone jest  karą administracyjną w wysokości 2.000zł. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to: wycieki płynów eksploatacyjnych, zbyt słaba siła hamowania, uszkodzenia w układach pneumatycznych czy braki w oświetleniu. Stwierdzono również uszkodzenia w systemach oczyszczania spalin.      

 

 

(Visited 106 times, 1 visits today)

Leave a Reply