Metropolia Poznań tworzy Plan adaptacji do zmian klimatu

Powstanie „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i stowarzyszenie Metropolia Poznań podpisały porozumienie o współpracy badawczej. Wszyscy mieszkańcy metropolii mogą mieć wpływ na kształt dokumentu.


Współpraca Metropolii Poznań i UAM doprowadzi do powstania wyjątkowego w skali kraju Planu adaptacji do zmian klimatu dla całego obszaru metropolitalnego. Podobny dokument dla samego Poznania już został przyjęty. Teraz – dzięki wspólnemu działaniu wszystkich samorządów tworzących stowarzyszenie Metropolia Poznań – przygotowane zostanie jednak unikatowo kompleksowe opracowanie, wyczekiwane i strategiczne dla rozwoju regionu.

– Bardzo cieszę się z tego porozumienia – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Cieszy mnie zwłaszcza to, że będziemy opierać się na wiedzy ekspertów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Żyjemy w czasach, w których łatwo wyrażać pochopne opinie, niepoparte rzetelną wiedzą. W dobie gorących dyskusji i radykalnych pomysłów chcemy więc na chłodno i w oparciu o fakty podejmować ważne decyzje  – zwłaszcza, że wpłyną one nie tylko na nas, ale i na przyszłe pokolenia. 

Punktem wyjścia do prac nad dokumentem jest udział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action). Projekt o charakterze społecznym jest ukierunkowany na przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do skutków tych zmian. Uczestniczą w nim regiony z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Serbii i Białorusi, różniące się pod względem geograficznym i kulturowym, ale też instytucjonalnym. W Polsce projekt realizowany jest przez zespół pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM we współpracy z partnerami zewnętrznymi, m.in. stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Poznańską Szkołą Społeczną im. Wandy Błeńskiej, Stowarzyszeniem Ekologiczne Puszczykowo, Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

 

– Projekt, który rozpoczynamy, w sposób modelowy pokazuje, jak powinna wyglądać współpraca uniwersytetu z otoczeniem – podkreśla prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM. – Cieszy mnie on tym bardziej, że dotyczy jednego z najistotniejszych problemów naszych czasów: klimatu. Dziękuję więc pracownikom uczelni za ich zaangażowanie i za to, że refleksję teoretyczną możemy przełożyć na praktyczne działania. 

Jednym z efektów współpracy jest innowacyjne narzędzie „Mapuj Klimat” służące do identyfikacji efektów zmian klimatu w przestrzeni (mapujklimat.terrifica.eu/). Na ogólnodostępnej platformie internetowej na interaktywnej mapie można oznaczać miejsca widocznych skutków zmian klimatu. Zebrane w ten sposób informacje (w tym propozycje rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych) będą przetwarzane i analizowane w ramach „żywego laboratorium” tworzonego przez mieszkańców.

– Zależy nam na tym, by liczba punktów zaznaczanych przez mieszkańców była jak największa – mówi prof. Paweł Churski, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM – Powstałe na ich bazie ustalenia będą miały wpływ na Plan adaptacji do zmian klimatu. 

Dodatkowo oficjalne dane udostępnią urzędy miast i gmin. W każdym samorządzie Metropolii przynajmniej jeden z urzędników będzie bezpośrednio zaangażowany w projekt.

– Udostępnimy uniwersytetowi wszelkie potrzebne informacje – zapewnia Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Bardzo cieszę się z tej współpracy i wierzę, że projekt przyniesie nam wiele korzyści. 

Zebrane dane będą też punktem wyjścia dla planowanych na maj i czerwiec 2021 warsztatów o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu. Aktywne konsultacje pozwolą zidentyfikować najważniejsze obszary problemowe w gminach oraz wskazać niezbędne działania oraz potencjalne bariery. W każdej gminie w warsztatach uczestniczyć mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy.

AW/poznan.pl//

(Visited 20 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz