Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu pleszewskiego tylko w Centrum Kształcenia OHP

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu pleszewskiego tylko w Centrum Kształcenia OHP

4 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP ruszy kwalifikacja wojskowa 2019. W skali całego kraju obejmie ona aż 210 tys. osób. Przed komisją lekarską staną wszyscy 19 letni mężczyźni urodzeni w 2000 r.,  mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Ale nie tylko.

 Lekarze będą też badać osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za  stan zdrowia, (kat. zdrowia B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 

– Przed komisją lekarską w tym roku stanie 349 mężczyzn urodzonych w roku 2000, 51 panów z urodzonych w latach 98-99. Komisja nie ominie też kobiet. A mowa o 12 paniach urodzonych w latach 1995 – 2000, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety które pobierały naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w paragrafie 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.Wszyscy są mieszkańcami powiatu pleszewskiego.- wyjaśnia Barbara Kuszewska z Wydziału Zarządzania Kryzysowego pleszewskiego  starostwa. 

W powiecie pleszewskim jedynym miejscem, w którym będzie odbywała się kwalifikacja wojskowa jest  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

 – Kwalifikacja wojskowa odbywa się w naszym Centrum od wielu lat. To w pewien sposób zachowanie tradycji, bowiem  zanim powstało CKiW – w tym miejscu była jednostka wojskowa. W tym roku kwalifikacja będzie przeprowadzana w Ośrodku Szkoleniowym „Kasyno” przy ul. Wojska Polskiego 21. To informacja dla poborowych, którzy będą w dniach od 4  do 22 marca wybierali się na badania.- dodaje Wiesława Wawroska,  zastępca dyrektora Centrum. 

 

 Stawiennictwo przed komisją wojskową jest obowiązkowe. Jeśli ktoś nie pojawi się na badaniach w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwi swojej nieobecności- musi liczyć się z konsekwencjami. Przed komisję może go przymusowo doprowadzić policja, w perspektywie jest również grzywna albo zawiadomienie do prokuratury. Przed komisją nie chroni nawet zamieszkanie poza terytorium Polski, wyjątkiem może być sytuacja braku zameldowania na terenie RP. Również nieotrzymanie zawiadomienia o stawiennictwie nie jest żadnym argumentem dla komisji wojskowej, która w takich sytuacjach ma prawo wszcząć postępowanie. 

 

 

(Visited 69 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz