Kościan – konferencja pt. ” DZIECKO KRZYWDZONE”

W Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pt. „Dziecko krzywdzone”, skierowana do osób pracujących w placówkach pedagogicznych oraz instytucjach pomocowych, funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego. Zorganizowanie przedsięwzięcia było możliwe dzięki współpracy naszej komendy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie, Przedszkolem nr 2 w Kościanie oraz Urzędem Miasta w Kościanie.

10 lutego br. w Ośrodku Kultury w Kościanie odbyła się konferencja pt. „Dziecko krzywdzone”, skierowana do pracowników placówek pedagogicznych oraz instytucji pomocowych, funkcjonujących na obszarze powiatu kościańskiego.

W konferencji wzięło udział blisko 200 osób, w tym nauczyciele, pedagodzy, niepedagogiczni pracownicy szkół oraz instytucji pomocowych, a także kuratorzy sądowi. Zebranych na sali przywitał Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie – podinsp. Przemysław Mieloch oraz Burmistrz Kościana – Michał Jurga.

O symptomach świadczących, że dziecko może być krzywdzone oraz o sposobach pomocy mówili zaproszeni na konferencję prelegenci. Głos zabrali, m.in: pan Tomasz Posłuszny z Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej oraz pani Jolanta Graczyk – Ogdem z Komitetu Praw Dziecka. Prelegenci wygłosili wykład pt. „Sygnały świadczące o stosowaniu przemocy wobec dziecka”.

Na zakończenie spotkania, wystąpiła również pani Anita Boratyn-Podeszwa z Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej ROZMOWA w Poznaniu, która omówiła problem przemocy seksualnej, objawy wykorzystania oraz sposoby pomocy ofierze.

Kwestie poruszone na konferencji miały stać się pomocne w codziennej pracy. Wszyscy prelegenci podkreślali jak istotna jest właściwa diagnoza oraz pomoc dziecku, które doświadczyło krzywdy.  Rozmowy prowadzone w przerwie między kolejnymi wystąpieniami, były okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Ważna jest czujność i chęć niesienia pomocy nie tylko ze strony instytucji zajmujących się rodziną, ale także pomoc osób ze środowiska dziecka. Nie bądźmy więc obojętni na czyjąś krzywdę i pomagajmy!

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu konferencji, kierowane są do wszystkich współorganizatorów.

Radosław Nowak/ RKG

(Visited 211 times, 1 visits today)

Leave a Reply