Kontrole cudzoziemców w stolicy Wielkopolski

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy wciągu ostatnich dwóch dni (4-5 marca) ujawnili i zatrzymali 11 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy.

W ciągu ostatnich dwóch dni (4-5 marca), z uwagi na przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen poznańscy strażnicy graniczni zatrzymali 6 obywateli Gruzji, 2 obywateli Kuby oraz i 1 obywatela Mongolii, których zobowiązano do opuszczenia Polski.


Funkcjonariusze SG z Poznania zatrzymali również obywatela Nepalu, którego pobyt na terytorium Polski był niepożądany a jego dane wpisane zostały do Systemu Informacyjnego Schengen w celu odmowy wjazdu do Polski oraz innych krajów Schengen. Cudzoziemiec był już wcześniej w naszym kraju karany za spowodowanie wypadku i jazdę w stanie nietrzeźwości, za co otrzymał karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany Nepalczyk otrzymał decyzję, na podstawie której w ciągu najbliższych 30 dni będzie musiał wyjechać z Polski. Ponadto orzeczono zakaz ponownego wjazdu cudzoziemca do strefy Schengen przez okres 2 lat.

Ponadto od poznańskich policjantów przyjęto i zatrzymano obywatela Gruzji, który był sprawcą licznych wykroczeń i przestępstw na terytorium Polski. Cudzoziemiec za groźby karalne, kradzieże, niszczenie mienia, prowadzenie pojazdu bez uprawnień oraz w stanie nietrzeźwości otrzymał decyzję zobowiązującą go do natychmiastowego wyjazdu z Polski. W decyzji orzeczono także o pięcioletnim zakazie ponownego wjazdu do państw obszaru Schengen.

/nadodrzanski.strazgraniczna.pl/

(Visited 127 times, 1 visits today)

Leave a Reply