Kolejne manewry nowotomyskiego plutonu ratowniczego

W piątek, 24 września 2021 roku, pod siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu przeprowadzono koncentrację znacznych sił i środków z terenu powiatu nowotomyskiego. W stan gotowości postawione zostały jednostki z JRG Nowy Tomyśl, OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna i OSP Bolewice wchodzące w skład nowotomyskiego plutonu ratowniczego oraz dodatkowo jednostka OSP Opalenica i OSP Zbąszyń.


W sali szkoleniowej Komendy została przeprowadzona odprawa, podczas której przypomniano strukturę organizacyjną Powiatowego Plutonu Ratowniczego, cel jego utworzenia, zakres zadań stawianych przed plutonem oraz zasady alarmowania i dysponowania. Część teoretyczna była wstępem do zaplanowanych ćwiczeń, które zostały przeprowadzone w miejscowości Paproć, na terenie firmy BARTEX.
Celem ćwiczeń było:
a) postawienie w stan gotowości bojowej plutonu ratowniczego powiatu nowotomyskiego,
b) skoncentrowanie sił i środków plutonu ratowniczego w siedzibie KP PSP Nowy Tomyśl,
c) zapoznanie wszystkich zastępów jednostek OSP wchodzących w skład powiatowego plutonu ratowniczego z zasadami funkcjonowania,
d) zapoznanie uczestników ćwiczeń z zasadami alarmowego przemieszczania się kolumny pożarniczej,
e) doskonalenie umiejętności działań gaśniczych podczas pożarów na terenie firm,
f) doskonalenie umiejętności obsługi układów wodno pianowych pojazdów pożarniczych,
g) doskonalenie zasad zaopatrzenia wodnego poprzez dowożenie, buforowanie i przetłaczanie,
h) doskonalenie zasad organizacji łączności radiowej na potrzeby prowadzenia akcji,
i) doskonalenie zasad kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym oraz taktycznym.

W założeniu do ćwiczeń przyjęto, że doszło do powstania pożaru wewnątrz magazynu wysokiego składowania, a po przeprowadzonej ewakuacji stwierdzono brak dwóch pracowników magazynu. W pierwszym rzucie do pożaru zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Nowy Tomyśl oraz OSP Boruja Kościelna i OSP Bukowiec. Doszło do szybkiego rozwoju pożaru, pierwszy Kierujący Działaniem Ratowniczym zażądał zadysponowania większych sił i środków. Na miejsce zdarzenia zadysponowany zostaje Powiatowy Pluton Ratowniczy. W trakcie ćwiczeń utworzono punkt czerpania wody wykorzystując nadziemny zbiornik przeciwpożarowy zlokalizowany na terenie firmy o pojemności 940m3. Jednostka OSP Boruja Kościelna posiadająca pompę dużej wydajności zbudowała magistrale wodną od punktu czerpania wody z wykorzystaniem węży tłocznych W110 do zbiornika buforowego 13m3, ustawionego w odległości ok. 250 metrów. Zadaniem zastępu jednostki OSP Bukowiec było zassanie wody ze zbiornika buforowego i zasileniu samochodów SCD-30 (JRG Nowy Tomyśl) i SCHD (OSP Opalenica). Dodatkowo zaimprowizowano awarię autopompy samochodu GCBA-Rt z OSP Bukowiec, w związku z czym dowodzący musieli podjąć szybkie działania mające na celu podmianę samochodu i zadbanie o jak najkrótszą przerwę w podawaniu środka gaśniczego. Kolejnym punktem do zrealizowania było utworzenie punktu pompowania butli powietrznych do aparatów ochrony układu oddechowego, który został stworzony w oparciu o mobilną sprężarkę znajdującą się na wyposażeniu jednostki OSP Bukowiec. Kolejnym zadaniem było  sprawienie namiotu pneumatycznego, bardzo przydatnego przy dłuższych akcjach gaśniczych, gdzie mogą zregenerować się ratownicy wychodzący ze strefy bezpośrednich działań. Pozostałe zastępy gaśnicze z JRG Nowy Tomyśl, OSP Bolewice i OSP Zbąszyń otrzymały zdania podawania prądów gaśniczych w natarciu i obronie obiektu objętego pożarem, odnalezienie i podjęcie osób poszkodowanych z magazynu, stworzenie punktu medycznego, w oczekiwaniu na Zespół Ratownictwa Medycznego udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz stała i zorganizowana podmiana ratowników.
Działaniami ratowniczo – gaśniczymi dowodził mł. asp. Szymon Maciejewski  – zastępca dowódcy JRG Nowy Tomyśl, natomiast w rolę rozjemców wcielili się: kpt. Jakub Kłosowski – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, dowódca JRG Nowy Tomyśl kpt. Damian Żukrowski oraz st. ogn. Magdalena Świszcz-Skarbińska, st. ogn. Tomasz Tomaszyk, st. ogn. Artur Marciniec. Po zakończeniu ćwiczeń wraz z prezesem firmy BARTEX Panem Grzegorzem Bartolem oraz kierownikiem zakładu Panem Krzysztofem Iwaszkiewiczem dokonano podsumowania oraz zapoznania uczestników ćwiczeń z obiektami firmy. Umiejętności strażaków w zakresie wykonania założeń taktycznych oraz potencjał ratowniczy zostały ocenione na wysokim poziomie. Były to już trzecie ćwiczenia nowotomyskiego plutonu ratowniczego, które mają za zadanie zgranie oraz doskonalenie umiejętności współdziałania zastępów w ramach tej struktury ratowniczo – gaśniczej.

Opracowanie: kpt. Damian Żukrowski
Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl/kppsp-nowy-tomysl/
(Visited 18 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz