Jedna szkoła – wiele pasji! ZSCKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku [ZDJĘCIA, FILM]

1 stycznia 2009 roku szkoła w Bobowicku dołączyła do sieci szkół resortowych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako trzecia placówka w województwie lubuskim. Pedagodzy w Bobowicku stawiają na wysoki poziom edukacji.


Młodzież naszej szkoły może rozwijać swoje pasje uczęszczając na zajęcia: Koła Języków Obcych (język niemiecki, język angielski), Koła Żywieniowego, Koła Jeździeckiego, Szkolnego Koła Architektury Krajobrazu „Perspektywa”, Szkolnego Koła Sportowego, czy Koła Teatralnego „Teatr młodego aktora”. Bogata oferta dydaktyczna sprawia, iż nasza szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Ponadto szkoła uczestniczy w szeregu projektów unijnych, które pozwalają  na rozbudowywanie bazy dydaktycznej i oferują młodzieży szeroką ofertę zajęć umożliwiających nabywanie praktyki, dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, które są pożądane na teraźniejszym rynku pracy.

Współpraca z różnymi instytucjami daje możliwość odbywania praktyk zawodowych, a także udziału uczniów oraz nauczycieli w specjalistycznych szkoleniach i konkursach. Wśród najważniejszych placówek wymienić należy:

  • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  • Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
  • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,
  • Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
  • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze,
  • Agencję Rynku Rolnego – oddział w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
  • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie.

ZSCKR im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku

 strona: www.bobowicko.pl

(Visited 845 times, 1 visits today)

Leave a Reply