Ich pobyt w Polsce był niepożądany…

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Poznaniu-Ławicy oraz w Świecku zatrzymali cudzoziemców, których pobyt w Polsce był niepożądany. Ich dane wpisane zostały do wykazu w związku ze skazaniem ich prawomocnymi wyrokami.


Do pierwszego zatrzymania doszło podczas legitymowania pasażerów autokaru rejsowego. Kontrolowanym autobusem podróżował 50-letni obywatel Gruzji. Podczas weryfikacji jego dokumentów ustalono, że dane cudzoziemca figurują w wykazie osób niepożądanych na terytorium Polski. Wpis został umieszczony z uwagi na skazanie cudzoziemca prawomocnym wyrokiem sądu.

Cudzoziemiec został zatrzymany, a Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku wydał decyzję zobowiązującą mężczyznę do wyjazdu z Polski. Dodatkowo wobec 50-latka orzeczony został 3-letni zakaz ponownego wjazdu do wszystkich krajów strefy Schengen.

Kolejny cudzoziemiec, którego dane umieszczone zostały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP ujawniony został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Poznania-Ławicy. Podczas kontroli dokumentów 34-letniego obywatela Ukrainy funkcjonariusze stwierdzili, że wobec cudzoziemca obowiązuje wpis w wyzkaie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Dane cudzoziemca zostały umieszczone w wykazie z uwagi na skazanie przez sąd prawomocnym wyrokiem za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Komendant PSG w Poznaniu-Ławicy wszczął już postępowanie zmierzające do zobowiązania cudzoziemca do wyjazdu z Polski.

Dodatkowo podczas tych dwóch ostatnich dni funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Staży Granicznej za nielegalny pobyt w Polsce zobowiązali do wyjazdu z Polski 16 cudzoziemców.

(Visited 208 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz